Štěpán Kus | Šance pro budoucnost Ostravy, která by se neměla promarnit – archiv bulletinu 4/2021

Každodenní pozorování architektury je pro mě způsob, jakým vnímám historii místa. Kulisy měst a vesnic jsou monumenty doby, které dokážou svůj příběh vyprávět i desítky let po svém vzniku. Jednou ze staveb, která ke mně promlouvá už pár let, je obchodní dům na rohu Zámecké a Puchmajerovy ulice. Strohý kubus, který je celý pokrytý keramickým obkladem, se vůči okolní zástavbě neprojevuje nijak výrazně. Není divu, když jeho současná podoba jen rámcově připomíná původní vzhled. Přesto má obchodní dům Bachner v sobě ukrytého ducha. Ducha doby, kdy ulice měst ozařovaly neonové poutače a nakupování bylo svátkem. Právě OD Bachner míval v době své největší slávy ve 30. letech minulého století na fasádě ohromující světelné reklamní prvky, které mu na míru navrhl jeho architekt Erich Mendelsohn. Vytvořil jimi dokonalý kontrast ke strohému funkcionalistickému tvarosloví domu. Nad parterem byl upevněn dynamicky působící nápis Bachner, na fasádě doprovodné slogany a na střeše se do ulice tyčil obrovský neonový poutač se znakem B. Pro tehdejší chodce to musela být zejména večer velká podívaná. Bohužel netrvalo dlouho a dům kvůli válečnému bombardování a posléze znárodnění o všechny tyto součásti celkového výrazu přišel. … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2023/02/KROS36-digi.pdf