Střední umělecká škola Ostrava se stala nejúspěšnější uměleckou školou v soutěži Studentský design 2017

V letošním ročníku celostátní soutěžní přehlídky Studentský design 2017  zaznamenala Střední umělecká škola Ostrava skvělý úspěch. V soutěži, které se účastní valná většina středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckými obory, získala v kategorii produktový design 1. a 2. místo, v kategorii multimédia rovněž 2. místo a  v kategorii grafický design 2. a 6. místo. Je tak v letošním roce jedinou školou, u níž bylo mezi třicítku laureátů přehlídky zařazeno všech 5 nominovaných prací.  Vizualizace prací můžete vidět na webu: http://sus-ostrava.cz/studentsky-design-2017/ .  Studentský design se jako jediná přehlídka svého druhu zaměřuje na práce žáků a studentů středních a vyšších odborných škol s uměleckými a uměleckořemeslnými obory. Přehlídky a soutěže se v letošním roce účastní více než 30 škol z České republiky, přičemž každá ze škol mohla do soutěže zaslat maximálně 5 soutěžních prací. Soutěž je dvoustupňová, v prvním základním kole jednotlivé školy vybírají a nominují studentská díla, která přihlásí do celostátního/ústředního kola. Soutěží se v pěti základních kategoriích: Produktový design; Grafický design; Multimediální tvorba; Oděv – textil – obuv; Sklo. Oceňuje se zejména funkčnost propojení autorské ideje a její realizace, a to jak po stránce výtvarné, tak technického provedení. Práce v jednotlivých kategoriích hodnotí jmenovaní porotci.  Všechny nominované studentské práce jsou zpřístupněny veřejnosti od čtvrtka 9. 3. 2017 v Galerii kritiků, PALÁC ADRIA, Praha 1. do úterý 4. 4. 2017 včetně a poté se 30 nejlepších prací účastní podzimní přehlídky Designblok v Praze.  Cílem této putovní soutěžní přehlídky s více než dvacetiletou tradicí, která je svého druhu jediná v rámci celé České republiky, je mapovat designérské práce žáků středního a vyššího uměleckého školství, umožňovat každoroční porovnání těchto výsledků a posouzení jejich tvůrčího a inovativního úsilí v oblasti produktového designu, ale i preciznosti uměleckého řemesla s nezbytným podílem rukodělné práce, a usnadnit vstup nejnadanějších žáků a studentů do praktického života.

K historii soutěže
Projekt  má dlouholetou tradici. Navazuje na účast škol v soutěži vyhlašované od roku 1991 Design centrem ČR. Je zaměřen na spojení autorského designu s realizačním výstupem v oblasti komunikačního designu a produktového designu, slučujícího výtvarné i technické řešení s vazbou na výrobu, jak je pro uměleckoprůmyslové školy typické.  Podrobné info a výsledkové listiny soutěže najdete na odkazu: http://textilniskola.cz/sd2017/?tx=9
Výstava v Praze probíhá do 5.4. 2017. Slavnostní vyhlášení  proběhne 6.4. 2017.