„Suprematický výprask“ ostravského malíře Josefa Mladějovského

Absolvent ostravské fakulty umění, ateliéru malby Františka Kowolowského, finalista Ceny kritiky pro mladou malbu Josef Mladějovský (*1986) bude vystavovat v Galerii Dole. Vernisáž se koná 23. února v 18:00. Josef Mladějovský ve svých abstraktních obrazech, reliéfech i objektech
tematizuje odkazy k modernistickému umění, nejčastěji k autorovi ruského suprematismu Kazimíru Malevičovi. Dosavadní tvorba J. Mladějoského je pokusem o vypořádání se s abstraktním uměním a zároveň i se sémiotickými paradoxy, které přináší snaha pochopit a definovat vizuálno skrze vztah zobrazujícího a zobrazovaného. Na poli mnohokrát přeoraného abstraktního umění dokázal odhalit řadu dalších možných způsobů, jak pracovat s geometrickým tvaroslovím a vyhnout se přitom laciné estetizaci.
Výstava potrvá do 10.4.2015. Galerie Dole je součástí Antikvariátu a klubu Fiducia.

(null)