Sympozium Příroda versus industriál

Napětí i symbióza mezi přírodou a průmyslovým prostředím je tématem 3. ročníku mezioborového sympozia, které se koná v Ostravě a již tradičně se zaobírá otázkou reprezentace prostoru (nejen) v literatuře a výtvarném umění. Sympozium bude opět přístupno zdarma široké veřejnosti.

„Umělecké zobrazení prostoru je jedno z témat, jimiž se Centrum regionálních studií i katedra české literatury a literární vědy Filozofické fakulty Ostravské univerzity už delší dobu profilují. Jde to do jisté míry ruku v ruce i s “regionálními” tématy – ne ve významu omezení na náš region, ale jako výzkum regionů obecně, často i v přeshraničním záběru,“ uvádí Jakub Ivánek, organizátor sympozia.

„Právě na sympoziu Příroda vs. industriál se to ukazuje dobře – máme tam témata, jež zaujmou ty, které zajímají konkrétní prostory (ať už je to Ostravsko, Most či Kladno), tak i spíše teoretické příspěvky, které se snaží téma zachytit v obecnější rovině,“ dodává.

Setkání se uskuteční v přednáškovém sále ostravského Antikvariátu a klubu Fiducia ve dnech 10. – 11. září a zúčastní se ho badatelé několika společenskovědních oborů. „Mezioborová perspektiva je pro naše sympozia příznačná – ačkoli jádro našeho Centra tvoří literární vědci, sympozia jsou přísně interdisciplinární. Vystoupí rovněž kunsthistorici, geografové, jazykovědci, historikové i estetici.“

Jedním z vystupujících bude spisovatel Pavel Brycz, který ve svých textech tematizuje severočeskou krajinu. Zajímavostí bývá rovněž účast zahraničních odborníků, kteří se zabývají českou literaturou a přinášejí tak jiný pohled na naši literaturu zvenčí.

Centrem pozornosti se stanou také moderní spisovatelé a umělci, jako Hrabal, Čapek, Juliš nebo Kolář, a dojde také na napětí mezi industriálem a přírodním prostředím v hlubší minulosti.

Zdroj: http://alive.osu.cz/priroda-vs-industrial/

image