Tadeáš Goryczka | Robert Konieczny vdechl donedávna mrtvé cihlové hmotě nový smysl – archiv bulletinu 2/2022

Byl to docela nepřehlédnutelně smutný příběh, když historicky nejstarší a architektonicky nejhodnotnější část ostravských jatek byla po ukončení jejich provozu nesmyslně devastována různými subjekty, abychom nakonec byli svědky bezohledného postoje společnosti Bauhaus ke kulturní památce. Díky zdravé neústupnosti lidí vše dopadlo docela dobře, jelikož historický objekt byl obnoven a bude stát. Nynější nová architektonická vrstva Roberta Konieczného a jeho ateliéru KWK Promes z nedalekých Katovic vdechla donedávna mrtvé cihlové hmotě nový smysl a nevšední provozní možnosti. Teď je to pouze v rukou těch lidí, kterým galerie byla svěřena, a vše bude záležet na jejich snaze a důvtipu. Opravdu mne docela zajímá, zda budou mít odvahu vykročit mimo stále se opakující a zavedené přístupy a zda nakonec některými výstavními projekty zaexperimentují na tak nečekaně nyní velmi dostupném pomezí vnitřního a venkovního prostoru. Provoz galerie v tomto místě má své opodstatnění a doufám, že veškeré její aktivity oživí nejen tamní lokalitu, ale že významně rozžhaví i dění v celém městě. … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2023/02/KROS38-online.pdf