Tereza Pintérová: Podpoří zmrtvýchvstání Ostravice dotace z EU? ZDROJ: MS DENÍK, 27.1.2015

Primátor připustil, že by se na budoucím využití bývalé Ostravice-Textilie podílelo i město. Ovšem pouze za podpory peněz z Evropské unie. Cílem první oficiální lednové schůzky primátora města Tomáše Macury s majitelem chátrajícího komplexu budov v centru města, Nikosem Boborasem bylo navázání spolupráce.

Nikos Boboras se už při listopadové debatě v Hotelu Palace nechal slyšet, že by město mělo příjmout zodpovědnost za stav všech tří budov.Primátor to sice odmítl, ale připustil, že by město mohlo majiteli bývalého módního domu dopomoct k dosažení na evropské dotace.
„Město se nezříká spoluzodpovědnosti, tím nemyslím to, že by mělo nějaký podíl na stavu, ve kterém se nyní objekt nachází. Chceme ale společně s majitelem bývalého módního domu hledat nějaké řešení,“ poznamenal primátor Macura.
Domácí úkoly

Nikos Boboras mimo jiné během společné schůzky uznal havarijní stav, ve kterém se komplex nachází. „Skutečně už začal se sanačními pracemi a plní doporučení plynoucí ze statického posudku. Je si také plně vědom všech rizik, které by mohly plynout z toho, kdyby se nedejbože něco stalo a v komplexu by se něco zřítilo,“ dodal Tomáš Macura. Jakékoliv úvahy o nějaké budoucí debatě o spolupráci mezi městem a majitelem Ostravice jsou však předčasné. Všechno záleží na tom, jak budou obě strany plnit své domací úkoly, jak podmínky pro další spolupráci primátor nazval. „Vše je zásadně podmíněno tím, jestli se údržbové a sanační práce provedou. To znamená, že se nebudu bavit o plánech v situaci, kdy do baráku teče voda,“ podotkl primátor.
Žádný konkrétní návrh

Další schůzka obou zúčastněných stran se bude konat za dva až tři měsíce, tedy v době, kdy budou už všechny práce hotovy. Primátor se na druhé straně zaručil, že během té doby prověří možnosti, jak dosáhnout dotačních titulů, které by se daly použít při společném projektu. „Ještě nepadl žádný konkrétní návrh, ale případné plné komerční využití objektu je iluzorní. Pan Nikos Boboras navázal na výsledek debaty z listopadu a zmiňoval ještě vědeckou knihovnu. Bavili jsme se také o bytových prostorách, ale prvotní je teď kromě sanačních prací zjistit legislativní a dotační podmínky, za kterých by bylo město ochotné na projektu participovat,“ uzavřel primátor statutárního města Ostrava.

zDROJ: http://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/podpori-zmrtvychvstani-ostravice-dotace-z-eu-20150127.html