TIP NA OŽIVENÍ CENTRA OD ILONY VYBÍRALOVÉ – „DOMÁCÍ ÚKOL“ PRO INICIATIVU OSTRAVA JE V CENTRU

Další domácí úkol, tentokrát tip od Ilony Vybíralové na oživení centra: 

Za mne by si centrum Ostravy zasloužilo kvalitní veřejný prostor ve smyslu, různorodosti a nápaditosti vedoucí k pobavení, zamyšlení, ale především k zastavení.

1. Náměstí by se mělo stát komunikačním prostorem, lidé by se zde měli dovědět o velkých plánovaných akcích města jako je nyní např. úprava ulice Nádražní, plánovaná úprava parku Milady Horákové aj.

2. Město by si mělo nejen ve svém středu vytyčit, strategické a reprezentativní prostory a řešení těchto ploch vést cestou architektonické soutěže.

3. Město by mělo být důslednější v postihování parkování mimo místa k tomu určená, současný stav na ulici 28 října je do očí bijící.

4. Město by mělo být důslednější v detailech. Výběrem mobiliáře, ale i regulace vykřičených reklam vstupujících do veřejného prostoru, až za hranici únosnosti. Příkladem je závěsná reklama v úrovni pasu u optika na Sokolské třídě.

5. Město by mělo dbát o svůj design a tvář, nemělo by se bát, být konfrontováno a nemělo by se schovávat za zdi honosné radnice – věci by se měli řešit transparentně se zapojením všech potenciálních a cílových uživatelů prostorů.

6. Město by mělo realizovat plánovanou úpravu v Komenského sadech. Deprese na konci parku by se měla naplnit vodou a proměnit ve vodní plochu. Došlo by tak k zakončení pohledové osy parku důstojným akcentem.

7. Město by mělo sjednotit nástupní prostor Domu umění, navrácení kašny na místo záhonu je jen zlomek toho, co si tento prostor zaslouží.

8. Město by mělo vyřešit situaci kolem bloku budov Ostravica-Textilia, ať to stojí co to stojí. Budovy by město mohlo využít např. pro umístění muzea.

Bylo by toho samozřejmě mnohem víc, ale to doplní jiní.