Tip na oživení centra od Kateřiny Daňkové- „domácí úkol“ pro iniciativu Ostrava je v centru

Návrhy na oživení a zkrášlení centra Ostravy:

1. Dokončení  obnovy parku P. Bezruče  na Nádražní ul..Revitalizace parku započala v r. 2014 a spočívala ve vysazení několika dřevin. Je třeba dílo dokončit, upravit chodníky, vybavit park městským mobiliářem, případně vytvořit v přední části před obytným domem vodní plochu. Je možné, že tam původně byla, protože jeden ze stávajících květinových záhonů je ve vykachlíčkovaném prostoru. A zároveň zajistit ostrahu městskou policií, aby se zde nezdržovali bezdomovci a opilci, neboť řada lidí proti umístění laviček argumentuje právě tím, že si na ně stejně nemůže sednout, protože tam vysedávají bezdomovci.

2. Vyřešit dopravní situaci v Ostrčilově ulici, která je dlouhodobě neuralgickým bodem jak pro obyvatele domu na Nádražní ul., tak pro dopravní policii. Znovu uvažovat o zprůjezdnění Ostrčilovy ul. (bylo zamítnuto občany), projekt lépe připravit a lépe vykomunikovat s občany.

3. V rámci chystané rekonstrukce vyřešit nástupní ostrůvky na zastávkách Elektra a Stodolní ulice. Nastupování je pro starší lidi na těchto zastávkách téměř nemožné.

4. Vybavit zastávky elektronickými jízdními řády.

5. Posílení městské dopravy do centra a zpět o víkendech a ve večerních hodinách třeba v návaznosti na probíhající kulturní akce. Např. jediná linka z Poruby s 20 min. intervalem je málo a věřím, že dokáže odradit od návštěvy centra. Jakýkoliv přestup prodlužuje dojezdovou dobu, prodlužuje čekání a pro handicapované lidi je problematický.

6. Zavedení tramvajové linky přes Masarykovo náměstídále přes Sýkorův most a k Slezkoostravské radnici.

7. Úprava ul. 28. října v centru od DAD jako pěší zóna

8. Zabránění přesunu Moravskoslezské vědecké knihovny a Ostravské univerzity do Dolní oblasti Vítkovic.

9. Obnovení projektu Černé kostky a jeho realizace.

10. Podpora rekonstrukce bývalého hotelu Palace na vysokoškolské koleje.

11. Přestavba skeletu na ul. 28. října na parkovací důms přijatelnými poplatky, tak aby mohl být využívaný.

12. Obnova zanedbaných a zrušených vodotrysků a vodních ploch (před Elektrou, Husův sad, atd.)

13. Zavedení městského zeleninového a květinového trhu na náměstí (Masarykovo nám., Kuří rynek) za přijatelné nájmy pro drobné trhovce

14. Kontejnery na odpad v centru řešit podzemními kontejnery – nehyzdí, nesmrdí a nedají se vybírat bezdomovci.