Tip na oživení centra od Martina Tomáška – „domácí úkol“ pro iniciativu Ostrava je v centru

Řešením by bylo zkvalitnění veřejné dopravy.  Vycházím z představy „bezbariérové velké Ostravy“, v jejíž veřejné dopravní síti se lze volně pohybovatTo by nepochybně zvýšilo rovněž návštěvnost centra a výrazně omezilo používání osobních aut, díky čemuž by mj. klesly náklady na údržbu cest, výstavbu nových „odlehčovacích“ komunikací, parkovišť atd. Větší pozornost se naopak bude moci věnovat rozvoji pěší, cyklistické a další dopravy, která nezatěžuje životní prostředí. Nerůstem (či v optimálním případě úbytkem) aut se veřejná doprava zrychlí, se zvýšenímzájmu o ni pak musí kráčet její zkvalitňování (více spojů, kratší intervaly). Tratit budou částečně prodejci pohonných hmot, možná i nájemci parkovišť, získávat budou ze zvýšení kvality městského života všichni.

1. varianta

Pro oživení víkendového ruchu by byla od pátku (15.00) do neděle (24.00) veškerá hromadná doprava v Ostravě bezplatná(ztráta se částečně kompenzuje zisky či daněmi z kulturních podniků a restauračních zařízení)Pro začátek je možné uplatnit „vídeňský model“ – vstupenky na kulturní akce slouží zároveň jako jízdenky.

2. varianta

Vytvoření jedné celoostravské zóny a sjednocení poplatku na transparentních 10 Kč denně, tj. 3650 Kč ročně (ve Vídni 365 eur). Neexistence zón přesvědčí především ty, pro něž se k cestování z okraje města jeví jako výhodnější automobil.

3. varianta

Tak jako se odpad řeší jednotným poplatkem, měli by podobný poplatek za povinnost hradit všichni (buď bez rozdílu věku, nebo od 6/15/18/26 do 65/70 let), kteří na území města bydlí, ať jsou uživateli veřejné dopravy, nebo ne. Ti, kteří do Ostravy pravidelně dojíždějí za prací, studiem či zábavou, by si kupř. kupovali roční kupóny ve stejné výši, nebo by platili roční poplatek za automobil v násobné výši(vyřešit by se musely firemní vozy). Návštěvníkům by byly určeny jednodenní jízdenky platné pro celé město, pro motoristy pak jednodenní pobytné“ (zároveň jízdenka)odváděné do městské kasy a kontrolované městskou policií.Hlavním efektem by bylo zapojení ostravských i mimoostravských cestujících do systému veřejné dopravy a získá pravidelného a předvídatelného objemu prostředků pro její další rozvoj a zkvalitňování.

Kombinace

Návrhy je možné kombinovat a rozvíjet, zůstane-li hlavním principem přednost veřejné městské dopravy před individuální automobilovou.