Tip na oživení centra od Ondřeje Klügla – „domácí úkol“ pro iniciativu Ostrava je v centru

“ Velkým problémem je to, že v samotném centru nežije tolik lidí, pomyslná centra tak mohou vznikat v jiných městských částech. Problém, který vylidněnost centra přiživuje, je pak také absence důvodu, proč centrum navštívit – stejné je to v případě Václavského náměstí v Praze, které se u obyvatel Prahy stalo velmi neoblíbeným – návrat na něj pak řeší např. opatření spočívající v uzavření dolní části náměstí, i když je otázka, zda úspěšně.


Lidé musí najít důvod, proč stojí za to do centra a jeho okolí přijet. Ostrava bohužel nedisponuje velkým množstvím historických památek či krásných pohledů na město, nicméně určitě se jedná o místo, kde se dá dobře žít, důkazem budiž obrovské procento zeleně.

Domnívám se, že není potřeba vymýšlet překotné koncepce, především je potřeba snažit se něco dělat. Musí se však jednat o soustavné a souladné úsilí z několika stran. Existuje spousta stakeholedrů, kteří mohou věci ovlivnit: město (jeho reprezentace), kulturní, sportovní a jiné instituce, obchodníci, majitelé nemovitostí, univerzity, „plánovači města“ – územní plán, architekti apod., velmi důležitou roli pak hrají samotní občané, kteří však bez absence motivace nemají zájem na tom situaci zlepšit.

Vezměme si inspiraci, nemusíme jít zákonitě do zahraničí. V Ostravě dochází k rekultivaci okolí řeky Ostravice, její břehy jsou skvělým prostorem k vytvoření náplavky, na které se od dubna do října dají pořádat akce – pouštět hudba a koukat při tom do řeky, vytáhnout lavice, posedět, popít víno, pivo, místně vyprodukované potraviny, večerní či podvečerní poslechové koncerty, DJ sety, uspořádejme zde trhy, nemusí to být farmářské trhy, které jsou dnes všude a farmářské je dnes už skoro všechno, ale prostě trhy, s čímkoli, naučme zde lidi chodit, zprovozněme zde bar, přímo u řeky.

Ostrava má spoustu industriálních prostor, nabízí se tak jejich naplnění kulturními akcemi, vytvoření pop up prostorů či podniků (co vytvořit pop up studio?), přenesení konceptu Creative mornings do Ostravy, obsazovat pravidelně zajímavé industriální prostory, ale ne jen tyto, ale například veřejná fóra, kterými může být např. Masarykovo náměstí, Komenského sady – open air divadlo v létě, skvělý a otevřený prostor na Černé louce, využití něčeho tak bizarního jako přítomnosti hradu v Ostravě.

Festival světla/videomapping – osvětlení radnice již proběhlo, v Ostravě je spousta vizuálně zajímavých objektů, se kterými by se dalo pracovat, Uspořádat festival světla zaručeně do centra přitáhne spousty lidí.

Podpora aktivit jako Zažít město jinak  podpora ze strany města, aktivizace obyvatel, naplnění ulice jeho občany, sousedské iniciativy snahy lidi sblížit, kultivovat vztahy.

Centru by slušely noční jízdy na bruslích, celoročně by se daly organizovat společné cyklojízdy centrem

Napojení tradiční blešího trhu na centrum města, sblížení na trase: Masarykovo náměstí – Karolina – Dolní oblast

!!zabránění tomu, aby se z Dolní oblasti Vítkovic stalo centrum veškerého dění v Ostravě!!

Podpora kavárenského ducha – nutně souvisí s nutností kultivace obyvatel – učení se korzovat trávit volný čas nad kávou vs. pivem, venkovní pikniky.

Kultivace a regulace Stodolní

Eliminace pořádání kulturně/zábavních akcí u či v Karolině – byť se ze jedná o komerční aktivity jež není možno ovlivnit, ale je tragické uvědomit si, že lidé a především ti mladí se učí své životy prožívat v nákupních centrech – důležité je uvědomění, kdy lidé vědí, že právě zde potkají další lidi, přičemž možnost setkání se v takové míře není v podstatě jinde možná.

podpora pouličního umění – buskingu

realizace uměleckých či výtvarných akcí – graffity jamy, vytvoření legální zdi, různé kontesty

práce se studenty – vytvoření celodenního centra pro vzdělání – kavárno/učebna (velmi dobrým příkladem je technická knihovna v Praze), snaha přitáhnout je do centra (např. koleje) namísto nad či za město (nebo na jeho okraj)

udržet a podporovat aktivity jako: trhy – ne na parkovištích obchodních center, což je totální bizár, ale v centru, v zeleni, Restaurant day, jež obrovsky roste, realizovat korza – netradiční dny na různých místech, ulicích, náměstích, ve smyslu sousedsky-místních slavností