Tisková zpráva petičního výboru Ostravica-Textilia ze dne 12. 2. 2012 k vyjádření právního zástupce AMÁDEUS REAL

Více než 1500 signatářů podpořilo během prvních dnů svým podpisem petiční výzvu k zachování komplexu tří historických budov, jež tvoří celek zvaný Ostravica-Textilia a které považujeme za nenahraditelné ostravské architektonické památky – ikony. Všem děkujeme za podporu.

Zároveň se ohrazujeme k vyjádření právního zástupce společnosti AMÁDEUS REAL Jana Petříka, podle kterého je naše petiční výzva neopodstatněná a pro ČTK sdělil, že „iniciátoři petice zneužívají značku bývalého obchodního domu, když tvrdí, že byl tvořen blokem tří budov.“ Obchodní dům byl podle Petříka zejména v prostřední části bloku, kterou chce investor zachovat. Dále uvedl, že „bývalý bankovní dům, tedy objekt směrem ke Smetanovu náměstí, nebyl nikdy součástí obchodního domu Ostravica-Textilia, ačkoli je nyní za jeho část prohlašován“. S tímto tvrzením rozhodně nesouhlasíme a považujeme ho za matení veřejnosti.

Domy byly funkčně propojeny, jelikož již v roce 1960 byl z domu bývalé banky probourán průchod do Ostravice. V 80. letech 20. století byl objekt součástí obchodního domu Ostravica, i když zde nebyly přímo prodejní prostory. Horní patra do náměstí E. Beneše fungovala jako sklad textilií podniku Prior-Ostravica. Trakty do ulice 28. října byly tehdy využívány jako kanceláře Prioru (Ostravice).

Petřík dále tvrdí, že památková ochrana není dostatečně vyřešena. Pro ČTK doslova uvedl: „Rozhodnutí o zařazení mezi památky obsahuje pouze jednu větu zdůvodnění památkové ochrany, které odkazuje jen na prvky na fasádě objektu“. AMÁDEUS REAL nyní proto po Ministerstvu kultury chce jasnou definici toho, co má být na objektu chráněno.

Považujeme za seriózní jeho informaci upřesnit, jelikož argument, že popis v textu prohlášení je stručný, nic neznamená. Takto stručně psaná byla tehdy všechna prohlášení. Spíše to znamená neznalost problematiky ze strany advokáta Petříka a majitelů kulturních památek. Budova je prohlášena za kulturní památku jako celek a pokud by architektonické hodnoty jako celek neměla, nebyla by za kulturní památku prohlášena.

Základním principem péče o památkově chráněná sídla je zachování všech dochovaných prvků historické urbanistické struktury, tedy půdorysu, parcelace, hmotové struktury i architektonických prvků historické zástavby. Od roku 2008, kdy AMÁDEUS REAL komplex tří budov koupil, má proto majitel postupovat podle památkového zákona a o budovy se řádně starat. K tomu není třeba žádných nových definic či vyjádření.

Domníváme se naopak, že každý, kdo se rozhodne kulturní památku zakoupit, musí vědět, jak se o takovou stavbu starat. Zákon jednoznačně ukládá společnosti AMÁDEUS REAL, aby na vlastní náklady pečovala o zachování kulturní památky, udržovala ji v dobrém stavu a chránila před ohrožením, poškozením a znehodnocení. V tomto směru není místo pro alibistické kompromisy zájmů investora, ani na toleranci ze strany orgánů města. Zákony by měly platit pro všechny!

 

 

Lukáš Černohorský, tiskový mluvčí petičního výboru

zdroj: http://ostravica-textilia.cz/index.php?petice=tiskovezpravy&detail=3

Citace právního zástupce společnosti AMÁDEUS REAL Jana Petříka např. zde:

http://www.ceskenoviny.cz/regiony/moravskoslezsky/zpravy/v-ostrave-zacala-peticni-akce-za-zachranu-obchodniho-domu/753083 http://www.lidovky.cz/v-ostrave-sepsali-

http://www.lidovky.cz/v-ostrave-sepsali-petici-za-zachranu-architektonicke-pamatky-put-/ln-bydleni.asp?c=A120210_204401_ln-bydleni_ter

http://www.stavbaweb.cz/Z-domova/V-Ostrave-zacala-peticni-akce-za-zachranu-obchodniho-domu-Modniho-domu-Ostravica-Textilia.html