Tisková zpráva petičního výboru za zachování Ostravice-Textilie ze dne 20. 11. 2013

S nadcházející zimou se situace kolem budov bývalého obchodního domu Ostravica-Textilia v centru Ostravy alarmujícím způsobem zhoršuje, proto se petiční výbor za záchranu památkově chráněných budov rozhodl začít jednat aktivně. Vzhledem k nepřirozenému způsobu a rychlosti chátrání bývalého obchodního domu, podal petiční výbor trestní oznámení na neznámého pachatele ve věci porušení § 229 trestního zákona.

„Dnes hrajeme zřejmě o poslední možnost, jak Ostravici zachránit,“ poznamenává Lukáš Černohorský, předseda petičního výboru a dodává: „Rozhodli jsme se proto napnout všechny síly a využít maxima možností, které jako občané máme k dispozici, abychom hrozící osud budov odvrátili“. Cílem je přimět vlastníka Ostravice, aby zastavil chátrání budov a uvedl je do stavu, ve kterém je v roce 2009 zakoupil. Kdyby totiž nedocházelo k porušování památkového zákona a dohledu nad ním, kdyby byly naplňovány všechny podmínky náležité péče o historické dědictví, stav budov by se nikdy nemohl tak rapidně zhoršit. Zarážející a dohady vzbuzující je navíc skutečnost, že naproti zmíněným chátrajícím stavbám se nachází historické, delší dobu nevyužívané objekty bývalého hotelu Palace. Tyto stavby však evidentně takto zdevastované neznámými pachateli nejsou, jejich chátrání není oproti jiným případům extrémně urychlené, i když z logiky věci by uvedená skutečnost měla být stejná, jako v případě protilehlých budov bývalého obchodního domu.

V rámci trestního oznámení předal petiční výbor Policii ČR všechny dokumenty, týkající se kauzy bývalého obchodního domu Ostravica-Textilia a prodeje náměstí Dr. Edvarda Beneše, které se podařilo shromáždit. Předal i fotodokumentaci stavu zmíněných budov. Tato dokumentace dokládá proces urychleného chátrání celého areálu.

Petiční výbor se rovněž chystá zintenzivnit občanský tlak na státní správu, ale také na politické vedení města. „Pokud příslušné orgány státní správy a města Ostravy nejsou schopny vykonávat činnosti, které jim zákon nařizuje, musí to za ně udělat občané,“ konstatuje Černohorský.

Nejdůležitější částí kampaně bude právě mobilizace všech obyvatel města, kterým není osud památky lhostejný, ale neměli doposud možnost seznámit se s tím, jak moc je situace kolem Ostravice vážná. „Jsme si vědomi, že bez podpory Ostravanů to nemůžeme zvládnout, proto na informační část klademe ten největší důraz. Máme smělou ambici oslovit několik desítek tisíc spoluobčanů,“ podotýká Ondřej Polanský, člen petičního výboru a dodává, že obrovským zdrojem inspirace se pro něj stal způsob a výsledek loňského občanského boje Plzeňanů proti výstavbě obřího nákupního centra v historickém srdci města, kterou v Plzni hodlal postavit současný vlastník Ostravice-Textilie. „Je evidentní, že i malá skupina občanů, kteří do věci jdou s odhodláním, dokáže zvrátit již téměř prohranou situaci, kde zvůle developera a nezodpovědný přístup radnice málem přivodil katastrofu městského urbanismu,“ upřesňuje Jaroslav Němec, veřejný podporovatel petice.

Petiční výbor vyzývá všechny kompetentní orgány, aby neprodleně začaly dbát na dodržování památkového zákona ze strany vlastníka nemovitosti. Zákonnou povinností vlastníka je zajištění památky podle nařízení příslušných orgánů státní památkové péče, v tomto případě Útvaru hlavního architekta města Ostravy. Především je třeba dohlížet na zabezpečení střech před zatékáním, neboť voda a sníh v kombinaci s mrazivým počasím může v zimních podmínkách radikálně urychlit destrukci těchto staveb. Střechy byly sice provizorně proti zatékání vyspraveny, avšak tyto opravy měly víceméně jen příležitostný charakter a není vůbec jisté, zda opětovně do těchto budov v některých poškozených místech nezatéká.

Město Ostrava i vlastník Ostravice sice v poslední době kypí aktivitou, ale bohužel jde jen o stupňující se vzájemné hašteření, šermování paragrafy a žaloby. Tento spor se navíc vůbec netýká budov bývalého obchodního domu Ostravica-Textilia, ale je zaměřen na okolnosti prodeje a využití přiléhajícího náměstí Dr. Ed. Beneše, které město Ostrava prodalo na splátky současnému majiteli Ostravice. Město i vlastník nicméně zřetelně prokázali, že o budovy Ostravice ani jedné straně vůbec nejde. „Když má město 5 miliónů na právníky kvůli sporům o přiléhající pozemky na náměstí Ed. Beneše, mělo by najít taképrávní i finanční prostředky na ochranu kulturních památek města a symbolů Ostravy, jakým je bezesporu i Ostravica-Textilia,“ poznamenává Němec a upozorňuje, že objekty módního domu dál před očima Ostravanů chátrají a představitelé města i vlastník tomu jen tiše přihlížejí.

„Také politické vedení města v případě ochrany výše zmíněných památek naprosto selhalo. Za poslední dekádu je to další kamínek do pestré mozaiky promarněných příležitostí, jak z Ostravy udělat trochu lepší místo k životu,“ ukončuje Černohorský.

—————————–

Petice za zachování tří ostravských historických budov, které tvoří celek zvaný Ostravica-Textilia Dostupný z WWW: http://ostravica-textilia-cz

Oznámení o zadání zakázky dostupný z WWW: http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/439859

kontakt pro tisk:

Ing. Lukáš Černohorský
předseda petičního výboru info@ostravica-textilia.cz

 

Zdroj:  http://ostravica-textilia.cz/index.php?petice=tiskovezpravy&detail=10

ostravica