Tisková zpráva Vítkovic a.s. o záměru omezit památkovou ochranu Dolní oblasti Vítkovice, 20.1.2014

VÍTKOVICE se zástupci města, regionu a s historiky přehodnotí vymezení památek v Dolní oblasti

V Ostravě 20. ledna 2004 – Akciová společnost VÍTKOVICE ustaví pracovní skupinu, která by měla připravit a prosadit projekt s pracovním názvem Historické dědictví VÍTKOVIC. Smyslem činnosti pracovní skupiny, do níž VÍTKOVICE pozvou zástupce historiků, města, kraje i vlády, bude shodnout se na tom, jaké skutečné kulturní a technické dědictví se nachází v takzvané Dolní oblasti VÍTKOVIC. Skupina chce dodat přesvědčivé argumenty Ministerstvu kultury ČR a jasně definovat, do čeho má smysl dlouhodobě vkládat peníze daňových poplatníků i privátního majitele VÍTKOVIC.

Členové pracovní skupiny by se měli mimo jiné zabývat skutečnou historickou hodnotou někdejších vysokých pecí v Ostravě-Vítkovicích, které prošly v poválečném období řadou technologických změn a rekonstrukcí a nemají dnes prakticky nic společného se 175letou historií hutní produkce na území Ostravy. Naopak jiné objekty, jako je například Rothschildův zámeček, by měly díky práci skupiny získat na seznamu Historického dědictví VÍTKOVIC jedno z prioritních míst.

„Přesné vymezení technických, architektonických a kulturních památek by napomohlo lepšímu využití veřejných i privátních peněz a byli bychom si jisti, že uměle neudržujeme na úkor opravdových památek něco, co je možná nostalgickou vzpomínkou, ale nikoli skutečnou historickou hodnotou,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel VÍTKOVIC Jan Světlík.

Dolní oblast je 307 hektarů rozlehlá část území akciové společnosti VÍTKOVICE, kde byla v září roku 1998 ukončena výroba surového železa a koksu. Po výrobě zůstaly v majetku podniku provozy se silně ekologicky znečištěnými pozemky, technologickými zařízeními a stavebními objekty. Kulturní památky, tak jak jsou dnes definovány, zaujímají asi 11 hektarů Dolní oblasti. Hodnota objektů má být mimo jiné v tom, že zahrnují na sebe navazující technologie výroby – od těžby černého uhlí až po výrobu železa a oceli. Kulturní památkou je také přilehlý Důl Hlubina, který není součástí areálu VÍTKOVIC.

Město Ostrava, společnost VÍTKOVICE, a. s., a Ministerstvo kultury ČR vedou již několik let diskusi o novém využití a způsobu financování zmíněné památkovým zákonem chráněné lokality. „Věříme, že výsledkem činnosti pracovní skupiny bude společný projekt VÍTKOVIC, města, kraje, památkářů a vládního zmocněnce pro Moravskoslezský kraj, kterým se konečně uzavřou veškeré diskuse,“ řekl Jan Světlík. Dodal, že podle vedení VÍTKOVIC by Ostrava měla být moderním industriálním městem a ne skanzenem s vysokými pecemi z dob socialismu.

Zpracovala: Eva Kijonková Tel.: 596 242 103
Mediální zastoupení LAHVÁRNA OSTRAVA a. s.
e-mail: eva.kijonkova@seznam.cz