Tomáš Hradílek | Moje vzpomínka na paní Dolores Šavrdovou – archiv bulletinu 3/2022

Osmého července letošního roku uplynulo 10 let od úmrtí paní Dolores Šavrdové, ženy patřící k lidem, kteří mne velmi niterně obohatili a jichž si vysoce vážím. Oslovila mne jako zodpovědná účastnice lidského společenství, jako statečná občanka této země a jako žena, která byla pevnou oporou svému manželovi, spisovateli Jaromíru Šavrdovi, v nejtěžších letech jeho života. S paní Dolores jsem se seznámil v roce 1978, tedy v době tuhé, zdánlivě beznadějné normalizace. V tom roce byl její manžel poprvé vězněn a já jsem zajišťoval k jeho případu pro Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných potřebné podklady a informace. Počáteční preventivní nedůvěra z její strany vzala brzy za své a mezi námi se vytvořilo pouto pevného přátelství, které přetrvalo až do konce její jedenaosmdesátileté životní pouti. Právě ono přátelství bez jakýchkoli pochybností zajišťovalo, že byla naše veřejnost v potřebném rozsahu informována prostřednictvím zahraničních médií o nesnadném údělu spisovatele Jaromíra Šavrdy a konaly se u nás i v cizině akce solidarity na jeho podporu. … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2023/02/KROS39-online.pdf