Tomáš Knoflíček: Ostravská scéna? K lokální identitě současného výtvarného provozu v Ostravě. Zdroj: popularizacevedy.slu.cz

Přinášíme vám text studijního podkladu Fakulty umění Ostravské univerzity, jejímž autorem je člen našeho spolku Tomáš Knoflíček.
„Není tajemstvím, že prvními, kdo termín ostravská scéna začínají systematičtěji používat, jsou teoretici Jana a Jiří Ševčíkovi. Děje se tak v druhé polovině 90. let, v době, kdy se místní či odtud pocházející umělci – i díky kurátorským aktivitám uvedené dvojice – významněji prosazují mimo region. To, že za fenoménem místní scény stojí někdo zvenčí, tedy nikoli lokální galeristé či teoretici (kterých zde ostatně bylo a stále je fatální nedostatek), je poměrně zásadní. V praxi to totiž ilustruje vztah centra a periferie, což lze interpretovat i tak, že za přijetím místní scény v Praze tak nemusela nezbytně stát jen její kvalita, nýbrž i jinakost. Jak ostatně v jednom z rozhovorů na dané téma potvrzuje Petr Lysáček – jeden z prostředníků tohoto dialogu mezi centrem a periferií – místní scéna byla zkrátka pro Prahu něčím novým, neokoukaným, přičemž její primární zájem o ni byl motivován i snahou oživit poněkud stagnující a ve své podstatě už málo překvapivou domácí produkci. V národním měřítku to vlastně připomíná tytéž postupy a mechanismy, které byly po pádu železné opo- ny západním uměleckým světem aplikovány na umění střední a východní Evropy. “
Celý text najdete zde:

sylabus-knoflicek

ARCHIV