Třicet svobodných – happening na náměstí E. Beneše a křest bulletinu Krásná Ostrava

Fiducia a okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu se na podzim připojují k oslavám třiceti let od pádu komunistického režimu. V pondělí 23. září 2019 od 18:00 společně okrášlíme náměstí E. Beneše v duchu svobody včetně výstavy v prosklených vitrínách a velkoplošného okrášlení Ostravice-Textilie, rovněž pokřtíme podzimní číslo bulletinu Krásná Ostrava. Za pěkného počasí špekáčky či vegetariánské pochoutky vhodné k opékání s sebou.