TZ: Čeští experti kritizují vznik městské galerie v Ostravě a nový materiál sdružení Trojhalí

Nezávislí čeští experti Rostislav Koryčánek a Michal Škoda, kteří byli přizváni na odbornou debatu do Antikvariátu a klubu Fiducia (20. 5. 2013) se shodli na tom, že nový materiál Zájmového sdružení Trojhalí není kvalitně připraven a obsahuje řadu sporných momentů (materiál se jmenuje Strategické fungování galerie města Ostravy a jejího dalšího rozvoje,
březen 2013, autor Ladislav Kesner).

Jako problematický také vidí fakt, že Trojhalí již pracovní skupině SMO
předložilo návrh výstavního plánu, aniž by proběhlo transparentní výběrové
řízení na ředitele galerie. Takový postup označili oba experti za
problematický s tím, že výstavní plán by měl přinést teprve vítěz
výběrového řízení, které s ohledem na nadstandardní částku 10 milionů
korun, již město hodlá ročně sdružení Trojhalí na provoz galerie dát, by
mělo být zcela transparentní.

Navrhovaný výstavní plán pak oba experti označili za nekvalitní s tím, že
městská galerie za 10 milionů korun ročně by neměla vystavovat světové
umělce v kombinaci s regionálními umělci, studenty či Smaltartem, jak
navrhuje v novém materiálu Trojhalí Ladislav Kesner.
Město by mělo mít také dopředu jasně definovanou roli v celém projektu. V
aktuálním materiálu Ladislava Kesnera rozdělení pravomocí a přesný status
instituce městské galerie chybí.

Z debaty byl pořízen videozáznam, který je ke shlédnutí zde:
http://www.youtube.com/watch?v=tSOAnWdYpCc (od 30. vteřiny)

Co na debatě také zaznělo:

Rostislav Koryčánek: Pokud se hned v úvodu mluví o tom, že se v prestižním
prostoru objeví Smaltart, tak má člověk pocit, že došlo k nějakému
fatálnímu nepochopení. To je, jako když chce někdo budovat zážitkovou
restauraci a zároveň tam chce prodávat langoše, protože mu to přinese
zisk. Jsou to věci, které se nedají jednoduše míchat, aniž by to nemělo
dopad na ztrátu důvěryhodnosti instituce vůči okolí. Pokud by k tomu
docházelo, je pro mě hůř představitelné, že by elitní evropští umělci
jásali nad nabídkou vystavovat v Ostravě.

Michal Škoda: Já bych hlavně kritizoval politiky, tam vidím velký problém.
Pana Světlíka si vážím a vidím problém akorát v tom, že z jeho strany
nepřichází kvalitní koncepce. Materiál pana Kesnera, který byl předložen z
iniciativy pana Světlíka, považuji za velmi nepodařený. Pro mě je zásadní,
jaké jsou peníze a co se za ně nabízí. A co se nabízí v materiálech
Trojhalí , nemůže fungovat, těch peněz je přitom na to strašně moc. To, co
pan Kesner v materiálu říká (že bude kvalitní galerie, která vozí špičkové
evropské umělce), tak se vší skromností v Budějovicích toto děláme ⓓ a
nikdy jsme nepřesáhli dva miliony korun. Můj plat je devatenáct tisíc
měsíčně hrubého. Tady se nabízí kurátorovi za Smaltart sto tisíc. Jestli
je tady vůle dát do něčeho 10 milionů, tak tam od začátku musí být
explicitně dané, jaká budou pravidla. Mně přijde, že se město uvolilo, že
dá panu Světlíkovi 10 milionů a najednou s tím narazilo. Teď to zachraňuje
a dodatečně se mění věci, které nejdou ruku v ruce s časem. Teď se to chce
otevřít, tak se rychle udělá výběrové řízení a někdo se bude hledat. To je
od začátku špatně, protože politici narazili a nepočítali s tím.

Rostislav Koryčánek: Tohle není nejšťastnější začátek. Peníze se našly, z
řečeného vyplývá, že plátcem bude nepochopitelně hlavně město. To je pro
mě podezřelé. Jsou to obrovské peníze, luxusnější než v Rudolfinu. Ta
částka je naprosto nedostižná ve srovnání třeba s Domem umění v Brně,
který spravuje i svěřený majetek, program vzniká z jiných zdrojů. Pokud je
vůle uvolnit peníze – to je nádherná věc ⓓ je to skvělý začátek pro
sednutí ke stolu a říct si, že je možné za 10 milionů vybudovat instituci,
která bude zrcadlit nové vize, jak dál s městem Ostravou. To bych bral
jako základ.

Michal Škoda: Když jsem četl materiál pana Kesnera, tak jsem to taky nějak
nepochopil. Já pana Kesnera neznám, ale určitě se nepohybuje v oblasti
současného umění. Já si myslím, že je to totálně nesmysl. Samozřejmě –
umělce zajímá prostor, zajímá je také hlavně program. Ve chvíli, kdy se
tam objeví koncepce, kterou nabízí pan Kesner, tak tam ty lidi, které
nabízí, nemůže nikdy dostat. O tom jsem přesvědčený. Nejde jen o Smaltart,
jde i o regionální umělce. Nic proti regionálním umělcům, ale jsem
přesvědčený, že musí přijít výběrové řízení spolu s vizí člověka a musí se
tvrdě dodržovat podmínky, pokud tam chce ty lidi dostat. Já jsem
přesvědčený, že pokud se tu do vedení dostane dobrý člověk, tak to dokáže.
Ale určitě tam nebude dělat ani regionální umělce, ani Smaltart ani
studenty.

Michal Škoda (k vyjádření Jiřího Jůzy, který na debatě přečetl jména
vystavujících navrhovaná Trojhalím):
To není prestižní kunsthalle, o které tam píše pan Kesner. Tam od začátku
musí být osoba s vizí, která to potáhne dál. Ne, že nejdřív něco uděláme a
pak najdeme někoho. Ne. To je úplně špatně. Tam musí být od začátku
profesionál, který to otevře skvělou výstavou. Bude to mít ohromný význam
jak pro Ostravu, tak pro region a českou scénu. Ten prostor má nesmírný
potenciál. Když si představím, co by s tím udělali Němci nebo Rakušané,
tak to je promarněná šance. Tady se mluví o nějakých 10 milionech, ale na
takový výstavní program vůbec nepotřebujeme tyhle peníze⦦ Chci vidět
Thomase Strutha, jak jej s ohledem na další jména a výstavy, které
navrhuje pan Kesner, sem dostanou, je to vyloučené, to můžu po šestnácti
letech tvrdit. K tomu Smaltartu, jen poznámka k tomu, jak říkáte ty jména
– já jsem viděl Smaltart nedavno v Artmixu, přišlo mi to pekelné, byla
tam Magda Jetelová, mám rád její věci, ale co tam vytvořila mi přišlo
dosti podivné . Myslím si, že jenom jméno není záruka kvality, ale jde
taky o ten princip. Je to experimentální workshop, kde, i kdyby tu byl
papež, tak nemá zaručeno, jak to dopadne. Tudíž s tímto diskutabilním
výsledkem naplňovat program prestižní kunsthalle je nesmysl.

Rostislav Koryčánek: Přijde mi škodlivé, s dopadem na samotnou Ostravu, že
ta diskuse je, jak se ukazuje v tuto chvíli, už jakoby uzavřená, ale
uzavřená v rámci specifikovaného okruhu lidí. Přitom snahy o diskusi byly
po celou dobu, protože úsilí o městskou kunsthalle je letité. Nyní už
existuje výstavní program, aniž by byl dosud jmenovaný ředitel nebo
šéfkurátor. Pokud v Ostravě bude upřímně veden dialog, bude nástup této
instituce daleko grandióznější a důvěryhodnější. V tuto chvíli jsem se
úplně ztratil. Co je smyslem, jaké přání má město, kdo bude stát za
provozem takové instituce.

Michal Škoda: Já si nesmírně vážím toho, co tady dělá pan Světlík, protože
to dělá skvěle a je to obrovský přínos pro město. Kdyby všichni
podnikatelé, nebo aspoň velká část, dělala pro města to, co tady dělá on,
tak by to bylo skvělé. Je ale špatně, když se všechno přetáhne do Gongu,
myslím další s tím související věci. Je to veřejný prostor, život ve
městě atd. Jestliže se tady léta budují Colours nebo pan Kotík tady něco
buduje, a všechny tyto aktivity z toho města vycucne Gong, tak to město je
zase víc mrtvé. Tady se bavíme o galerii, ale ten problém je tak velký,
že má další přesahy do kulturních sfér včetně života ve městě. Vznikla
obluda Karolina, která zruší všechny drobné obchodníky a krámy. To je také
jeden z důvodů, proč je to město prázdné. Nyní se veškerá kultura přenese
do Vítkovic, a město bude mrtvé. Takže já bych se hodně bránil tomu, aby
se veškeré iniciativy přetáhly do Gongu. Bavíme se tady o koncepci
galerie, ale já si myslím, že jasnou vizi a koncepci by měl mít i celý ten
objekt… Gong a v té nemít politické mítinky. Vypadá to, že hlavně to
naplnit, aby tam byly aktivity. To je průšvih pro Ostravu jako pro město.
Městská galerie by měla být ve městě a nemyslím si, že musí mít 1000 m2.
Může mít klidně 200 nebo 300. Teď bych říkal hlouposti, ale já jsem
přesvědčený, že kdyby byla vůle, tak že se tady ten prostor najde.

Rostislav Koryčánek: Cítím, že existuje zásadní dům v Ostravě ⓓ Gong,
který já beru, že má zásadní energii, že nově definuje Ostravu, silný dům.
Je ale nutné se také zabývat tím, co nabízí, a tím, co tam bude. Najednou
subjekt, který ten barák realizoval, potřebuje něco dovnitř. A na tom je
nutné se podílet. Nevadilo by mi, kdyby existovala nějaká čistá dohoda
mezi městem a majitelem Gongu, že se město bude nějakým způsobem podílet,
protože přeci jen město z toho profituje. Ale najednou tady vzniká pro mě
nějaký zastírací manévr. Tady zazněla otázka, jestli je ten prostor
vhodný. Já si myslím, že by to určitě šlo, i když ty prostory znám jen
před otevřením, když jsme se tam byli podívat. Měl bych ale výhrady k
tomu, jaké je tam zázemí. Výstavní prostory jsou jedna věc, ale zázemí,
které by mělo být součástí takové instituce, pokud tedy mluvíme o typu
kunsthalle… Určitě by tam měly být deposity, určitě by tam měly být
dílny, zázemí pro přípravu výstav.

Michal Škoda: Mně přijde, že tady není vize. Tady je neuvěřitelná hodnota,
kterou přináší pan Světlík, ale je to hodnota nějakého místa, kde vznikne
něco nového. Ale pořád vedle toho je mrtvé město a ty věci podle mě spolu
souvisí. Takže o umění by se nemělo uvažovat jenom na úrovni výtvarného
umění, ale v tomto případě Gongu i jako o kultuře a sociální sféře,
architektuře. Mně to svým způsobem může být ukradené, ale není, protože mě
každá špatně udělaná lavička ve městě mrzí, je to promarněná šance. A
tohle je promarněná šance, tady je průšvih s Karolinou. Tady je založeno
na problém, přitom město má potenciál, a vy říkáte, že není vůle politiků,
ale je tady vůle politiků dát do toho peníze. 10 milionů jsou skvostné
podmínky a je hrozná škoda, když tady není vůle politiků zajímat se o
kvalitu, ač je tu vůle dát do toho peníze. Byla by hrozná škoda, kdyby
vznikla špatná galerie. Myslím si, že i kdyby přišel někdo ze strany
Trojhalí se super ideou, tak lidé nemohou říct nic, protože by tady byla
kvalita za ty peníze. Ale jestli se tady má dávat tolik peněz do něčeho
netransparentního, tak nevím ? Tam se střetává několik problémů a myslím,
že je nešťastné z toho vyčlenit výtvarné umění, protože to má další
přesahy až do sociální sféry a je to hodně složité.

Rostislav Koryčánek: Pokud by se hledala paralela pro to, co plánuje
Ostrava, možná se to blíží něčemu jako Muzeum Kampa, kde vznikla nadace.
Nějaký podíl má město, nějaký podíl má nadace Medy Mládkové. Existuje ale
jasně definovaný vztah těch dvou a existuje jasně definovaný cíl, ke
kterému by měl zřízený subjekt směřovat. Pokud základem pro diskusi je to,
co vypracoval Ladislav Kesner, tak mám trochu nepříjemný pocit, že není
jasné, za jakým účelem by měl takový subjekt vzniknout, co je jeho smyslem
a jaké by měly být vazby nebo vztahy mezi jednotlivými subjekty. Pokud
bychom měli vedle toho postavit formu příspěvkové organizace, se kterou
mám zkušenosti, tak můžu říct, že je to jedna z těch vhodných forem. Dají
se jasně popsat vazby, dá se jasně pojmenovat, k čemu bude instituce
sloužit a jaké bude plnit úkoly.

Rostislav Koryčánek: Ze znalosti, kterou jsem měl doposud o chystaném
plánu, jenž se týká vzniku městské galerie, tak jsem velmi překvapen, že
je už vlastně upečen, a nevím, co by mohlo přispět k tomu, aby celá ta věc
dopadla pozitivně. Mě spíše zaráží, a to je zase negativní, že jsou to
přeci jenom veřejné peníze a ze strany města není ochota o tom diskutovat
ⓓ co se odehraje s poměrně velkou částkou veřejných peněz. Pokud by to
mělo být pozitivní, tak předpokládám, že řada těch pozitivních věcí už se
odehrála na pracovní skupině. Důležitý moment celé tě věci je, že se
odehraje výběrové řízení a vznikne prostor na to, aby se dosadil člověk,
který by vyhovoval zájmové skupině. To je určitě velmi důležité a já bych
přál městu nebo Trojhalí, aby bylo schopno to připravit tak, aby hned v
samém úvodu se stali důvěryhodnými. Bez tohoto momentu si myslím, že celý
ten rychlý start se neuvěřitelně zpomalí a bude stát zase spoustu času,
aby se ta důvěra k tomu projektu vrátila. Aby přesvědčili ostravskou
veřejnost, že to myslí dobře.
Jiří Jůza: Podmínkou je vypsání seriózního výběrového řízení. Dokonce jsem
v poslední fázi to výběrové řízení musel zmírňovat, protože je natolik
tvrdé, že tam byla podmínka 10 let v uměnovědném oboru a 5 let manažerské
funkce. To si myslím, že může být i v našich vlastech problém, někoho
takového sehnat. Takže jsem to zmírňoval na myslím 5 a 3. Výběrové řízení
je podmínkou, aby se celá akce mohla rozjet. Zájmové sdružení má povinnost
vypsat řízení.

Michal Škoda: V tuto chvíli, kdy je to tak daleko, jak říká pan Jůza, tak
je naprosto zásadní, aby proběhlo transparentní, profesionálně připravené
výběrové řízení, aby se tam dal očekávat i pozitivní konec, který přes
všechny ty špatnosti vede k tomu, co říkal pan Jůza. Mělo by se začít s
významnou věcí, ale pokud je to takhle, že se to nedá zastavit, tak aby
proběhlo výběrové řízení k uspokojení všech. Protože jinak to jsou věci,
které souvisí s tím celkem, že tady pan Světlík a architekt Pleskot dělají
úžasnou práci, a je škoda, kdyby vlastně tento celek měly kazit takové
zdánlivé blbosti. Zároveň by na to nemělo doplácet město. Já to pořád
omílám dokola, protože to není problém jenom Ostravy, a myslím na město,
veřejný prostor a na fungování města a sociální věci, které já tady vidím
jako problematické, a vidím, že je to propojené. Vzniká něco jinde a je to
důležité, ale to město je taky důležité. A myslím si, že všichni chcete,
aby město fungovalo.

Poznámka: Vzhledem k mluvené formě diskuse byly některé výpovědi expertů
stylisticky upraveny ⓓ se souhlasem autorů.