V Ostravě vznikl nový okrašlovací spolek

Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu je spolkem intelektuální povahy, podporuje kritické myšlení, tříbení názorů, diskusi (a učení se jí) a humor v otázkách související s Ostravou a profesními zájmy členů spolku. Navazuje volně na obdobné spolky v předválečném období. Spolek byl založen na základě iniciativy Ilony Rozehnalové dne 12.3.2013, členy spolku je řada ostravských i mimoostravských osobností, například režisér Radovan Lipus, historikové architektury Rostislav Švácha a Martin Strakoš, výtvarník Jiří Surůvka či básník Petr Hruška. Seznam členů najdete zde: http://www.krasnaostrava.cz/o-nas/clenove-spolku/ . Spolek bude fungovat nezávisle na dotacích či peněžních darech, aktivity budou dělány formou dobrovolnické práce.

Okrašlovací akce:

Okrašlovací akce se budou konat od 21.5. 2013 každé úterý – okrášlená místa pak najdete na našem webu na speciální okrašlovací mapě.
Na první akci 21.5. od 15:00, kde oficiálně zahájíme okrašlovací aktivity a spustíme web, budeme okrašlovat pamětní desku mlýna na Mlýnské ulici – očistíme ji od sprejů a plakátů a na místě u mlýna osadíme zahrádku. Dále tam přibude cedule, která zachytí klíčové okamžiky z minulosti tohoto dnes již neexistujícího mlýna. První okrašlovací akce tak začne symbolicky na ulici, kde sídlí Antikvariát a klub Fiducia.
Od 15:00 do 17:00 budeme okrašlovat,. v 17:00 pak proběhne oficiální zahájení aktivit spolku za účasti řady členů.
Poté budeme okrašlovat každé úterý vždy jeden člen spolku, ale již to nebudou pokaždé oficiální akce – okrášlení se promítne na okrašlovací mapě na našem webu a lidé o něm budou informováni na webu a facebooku. Okrášlovat se bude akcí, básní, květinou, zpěvem,uměním, pamětní deskou, úpravou, úklidem, humorem, prostě čímkoli, co daný člen vymyslí. Lokalita – celá Ostrava.

Bulletin spolku:
Kromě okrašlovacích aktivit, kdy budeme fyzicky okrašlovat, budeme rovněž okrašlovat i duševně – 4x ročně vydáme bulletin, který bude obsahovat autorské články, sloupky, kritické glosy, humorné sloupky, komiksy, články o zajímavých místech, lidech a podobně – vše se bude týkat Ostravy.
První číslo bulletinu vyjde 21.6. a od té doby bude vycházet čtyřikrát ročně vždy na rovnodennost a slunovrat. Bulletin bude formát A5, tištěn formou samizdatu a k dispozici bude zdarma ve Fiducii -předpokládaný náklad cca 1000 – 2000 kusů. Dne 21.6. 2013 pak představíme veřejnosti nový bulletin a podnikneme pouť k bývalé výletní restauraci na Landeku, kde uspořádáme piknik – bude se číst, zpívat a okrašlovat. Na místě pak zanecháme cedulku, která tuto zapomenutou legendární výletní restauraci zase připomene.

Kulturní portál spolku:

Připravujeme také spuštění kulturního portálu http://www.krasnaostrava.cz, a to na první okrašlovací akci dne 21.5.
Portál bude :
1) informovat o kultuře ve městě
2) přinášet informace z dějin Ostravy, zajímavosti o ostravském umění, literatuře a podobně
3) bude fungovat jako archiv témat – postupně budeme archiv plnit materiály. V sekci Ostravská témata jsou jednotlivá témata důležitá pro Ostravu, kde zájemci postupně najdou dokumenty, posudky a další věci (například sekce Ostravská historie, Městská galerie, Nová Karolina, Ostravské příchody).
4) poslouží jako kulturní rozcestník na ostravské kulturní instituce, média, informující o kultuře či angažované aktivity – bude to na prokliknutí.

Portál bude fungovat rovněž na dobrovolnické bázi.
Zároveň se spustí i facebook stránka KrásnáOstrava http://www.facebook.com/krasnaostrava , kde bude moci veřejnost diskutovat, dávat náměty, sledovat okrašlovací akce.

Ikonkaokraslovaci