Umělec Eduard Ovčáček vydává knihu básní a textů na pomezí literatury a umění

V listopadu bude v Ostravě pokřtěna publikace významného ostravského umělce a předního zástupce světového lettrismu Eduarda Ovčáčka. Kniha nazvaná SLOVA ZNOVA SLOVA je zaměřena na autorovu vlastní poezii. Té se vedle své výtvarné činnosti věnoval od poloviny 50.let minulého století do současnosti a dosud nebyla ani jednotlivě ani v jakémkoli souborném vydání publikována.
Kniha bude pokřtěna 11. listopadu v 18.00 v ostravském Antikvariátu a klubu Fiducia. Publikace kromě poezie rovněž zahrnuje vizuální a konkrétní básně vytvořené po roce 1962, interpretace přísloví, onomatopoické básně, ukázky kreseb vytvořených pod vlivem LSD, fragmenty textů Společnosti pro restauraci Magotaje, autorovu stať o grafice a texty, kterými autor objasňuje vznik a historii vizuální a konkrétní poezie (označovanou též za experimentální poezii). Textovou část doprovázejí autorovy vlastní kresby, grafika a koláže, které však nebyly zamýšleny jako ilustrace k jednotlivým básním nebo textům. Naopak, jsou dokladem svrchovanosti té které tvorby a zároveň upozorňují na souvztažnost mezi literaturou a výtvarným uměním. Slova, písmena, číslice a znaky se právě díky poezii staly celoživotně charakteristickými výrazovými prostředky, kterými Eduard Ovčáček definuje svá díla. „Vizuální poezie v mnoha směrech představuje důležitou intermediální záležitost“, jak tvrdí sám autor, „neboť se navzájem mezi sebou prolínají média jako je poezie, výtvarné umění, typografie, hudba, ba dokonce i performance nebo tzv. pohybová recitace (řečeno slovy Ladislava Nováka).“
Svými texty do publikace SLOVA ZNOVA SLOVA přispěly doc. Paedr. Iva Málková, Ph.D. (Poezie Eduarda Ovčáčka) a MgA. Jana Šindelová Ph.D. (Úvod). Eduard Ovčáček je autorem statě o grafice s názvem Černobílá série a Konstelace, a také textu Instalace a performance.
Grafickou úpravu publikace navrhla a zrealizovala Johanka Ovčáčková Ph.D..
Knihu vydala Ostravská univerzita – Fakulty umění a tisk knihy byl podpořen dotací Statutárního města Ostravy.
Eduard Ovčáček (1933) patří mezi nejznámější ostravské výtvarné umělce. Za svůj celoživotní přínos v oblasti umění byl v roce 2008 oceněn Cenou města Ostravy. Významnou měrou se podílel na rozvoji uměleckého života v Ostravě, jeho jméno je v oblasti výtvarného umění ve světovém kontextu trvale spojováno s významnou etapou strukturální abstrakce i nové figurace. Je předním představitelem světového uměleckého směru lettrismu a jeho dílo je pravidelně zařazováno do zahraničních publikací o tomto uměleckém směru. Po roce 1989 se postavil do čela snah o založení a profilaci vysokoškolského výtvarného uměleckého studia na Ostravské univerzitě a byl jedním ze zakladatelů ostravské Fakulty umění. Eduard Ovčáček je nositelem řady prestižních uměleckých ocenění.