Umělec Jiří Žák vystaví v galerii Lauby „esejistické video“ o Baťovi

Projekt Jiřího Žáka, studenta Ateliéru intermediální tvorby na AVU nese název Mateřské město. Zahájení se bude konat 2. února v 17:00 v Galerii Lauby u Ostravského muzea.  Za tento projekt Jiří Žák obdržel cenu EXIT 2015. Autor  se zabývá konkrétními historickými souvislostmi kolonizace brazilských území společností Baťa. „Kolonizační aspekt nemá v českém prostředí mnoho příkladů, ale činnost a celosvětový rozmach známého obuvnického impéria v období první republiky si v tomto smyslu pozornost zaslouží. Osídlení vybraných lokací (baťovci nepřesně geograficky označovaných jako Patagonie) s cílem rekultivace prostředí pro pěstování dobytka a zpracování jejich kůže pro výrobu bot se zásadně promítlo do podoby krajiny a způsobu života místního obyvatelstva. Esejistická forma videa slouží jako alternativní komentář k muzeálním exponátům a dobovým materiálům, které jsou dnes ve Zlíně veřejnosti prozentovány prostřednictvím expozice s jediným možným výkladem. Mou snahou bylo uvést tyto věci do jiného kontextu. Považuji za důležité pracovat s historickými reáliemi i s vědomým pohledem dneška. Je to způsob, jak nahlížet na současnost přes filtr historického vědomí a rastr tohoto filtru rozostřovat tak, aby nebylo možno něco v tomto vědomí trvale fixovat. Trvalá fixace vytváří modly a znesnadňuje kritické nazírání. Znejistit to, co se zdá jasné (až příliš jasné), toho je třeba se dotknout, pochopit a uchopit. Skrze tento přístup mohu pojmenovat dnešní stav věcí. Ten totiž není nikdy izolován v bezpečí přítomného.“ Jiří Žák
Jiří Žák (* 1989) je student AVU v Praze, Ateliéru intermediální tvorby III Tomáše Vaňka. Těžiště jeho práce spočívá ve video-esejistickém přístupu, umožňujícím syntetizovat různorodé myšlenky v jeden koherentní celek. Ve svých projektech přirozeně mísí dokumentárnost s fikcí, historii se současností či objektivitu s osobním pohledem. U témat, kterým věnuje pozornost, tak rozšiřuje škálu možných narativů o nové neobvyklé perspektivy a problematizuje obecně přijímané pravdy. Řada autorových prací také spočívá v analýze samotného filmového média, ať už skrze konceptuálně-performativní uchopení, či spojení technického obrazu a archivu ve smyslu hromadění obrazů.

materske