Umělecký manažer GMO Marek Pokorný o svém projektu

Marek Pokorný, nový umělecký manažer Galerie města Ostravy,  prezentoval svůj projekt před médii dne 14. 11. 2013. Přinášíme citaci z tiskové zprávy Statutrního města Ostravy, vydané dne 15. 11. 2013.

 

 TISKOVÁ ZPRÁVA

Nový umělecký manažer GMOMarek Pokorný o svém projektu

 

Městská galerie Ostrava je v mém pojetí především novou platformou pro prezentaci a zprostředkování současného umění ve všech jeho podobách. Na novém projektu mě zajímá především možnost od samého počátku ovlivnit způsob, jakým je možné umění vystavovat, jak o něm mluvit a jak ho dávat do zcela specifických souvislostí v dynamicky se rozvíjejícím městě s dlouhou a významnou průmyslovou tradicí, ve městě, které je sociálně velmi rozmanité a které silně prožívá svou vlastní identitu.

Platforma (pro současné umění) Ostrava, pro potřeby komunikace krátce PLATO, bude podle mého projektu zaměřena nejen na představování významných a výrazných uměleckých osobností české výtvarné scény a ve spolupráci s inspirativními kurátory i jejích obecnějších témat, ale také by měla zhodnotit a zasadit do širšího kontextu umělce spojené osudem či tvorbou s městem samotným (Viktor Kolář, Daniel Balabán, René Hábl či Michal Kalhous). Třetí vrstva dramaturgického záměru se týká širšího regionálního kontextu, což bude znamenat četnější výskyt výstav umělců z Polska a Slovenska (například Miroslaw Balka, Roman Ondák, Stano Filko). Evropský rozměr platformy by měly časem doložit i projekty s významnými autory z celého světa (například Mark Manders, AntjeMajewski, Irina Korina respektive JimmieDurham). Zvláštní pozornost bude věnována přesahům mezi současnou uměleckou praxí a designem či módou (Denisa Nová, Stefan Sagmeister). Při přípravě výstav budou vždy zohledňovány technické parametry výstavních prostor, jimiž platforma v současnosti disponuje; unikátní a samozřejmě velmi komplikovaný prostor Trojhalí Karolina si vyžádá specifický typ projektů, které dokážou zhodnotit a adekvátně využít jeho potenciál kryté agory.

Nezanedbatelnou a z mojí strany intenzivní pozornost bude platforma věnovat spolupráci s již existujícími úspěšnými ostravskými kulturními aktivitami, stane se přirozenou součástí kulturního života města a samozřejmě aspiruje na to, aby se stala jakýmsi katalyzátorem a iniciátorem diskuse o významu současného výtvarného umění pro město a region. V několika typech doprovodných programů, které jsem pracovně nazval Silná/ý v teorii, Hlava umělce a Odložená paleta a na jejichž realizaci chci spolupracovat s dalšími institucemi a iniciativami, bude PLATO podporovat přítomnost a reflexi současného umění prostřednictvím dialogu s tvůrci, teoretiky, historiky, spisovateli i filozofy a politickými aktivisty.

Zvláštní úsilí bude nutné věnovat systematickému budování a přípravě publika a různých okruhů návštěvníků, bez jejichž zájmu a podpory nemá takový projekt budoucnost.

 

 

 Zdroj:  Andrea Vojkovská,  Tisková mluvčí MMO