Umělecký projekt 7×7 způsobů koronární cirkulace – vernisáž ve vitrínách Ostravice- Textilie

Srdečně vás zveme na zahájení výstavy 7 X 7 ZPŮSOBŮ KORONÁRNÍ CIRKULACE  ve vitrínách Ostravice-Textilie (1_7 gallery) s kurátory i umělci v pondělí 18. 5. v 18.00.

Byl to jen sen? Skupinové kóma? Nebo náhodná hibernace? Podivně vlezlé ticho všude kolem pozvolna zaniká. Je čas se zhluboka nadechnout a rozproudit krev v žilách! Antikvariát a klub Fiducia se proto rozhodl, že i přes stále trvající restriktivní opatření dotýkající se všech kulturních institucí přispěje k okysličení kulturní nabídky v centru města tím, že po dohodě s majitelem Ostravice-Textilie, Danielem Zemanem, a umělcem a kurátorem Lukášem Klebercem znovuobnoví činnost 1_7 gallery sídlící ve vitrínách tohoto bývalého obchodního domu. Na provozu galerie bude Fiducia spolupracovat s Kalerií s čupr uměním SAIGON a zakladatelem 1_7 gallery Lukášem Klebercem. V letošním roce uspořádá dvě výstavy současného umění a jednu výstavu věnovanou architektuře. 
Od 18. května letošního roku poskytne Fiducia vitríny neziskovým ostravským galeriím a pomůže jim s přípravou uměleckého projektu, ve kterém v 7 vitrínách Ostravice-Textilie představí 7 intervencí reagujících na současnou situaci 7 ostravských neziskových galerií – Jáma10, Nibiru, Dukla, Saigon, GAFU, Fotografická galerie Fiducia a Galerie Dole.
Podobně jako koronární cirkulace, která přispívá k okysličení myokardu a zajišťuje jeho správné fungování, fungují i neziskové galerie – pumpují energii, invenci a inspiraci do srdečního svalu ostravské kultury tak, aby tloukl pravidelně, spolehlivě a nepřerušovaně.
Výstava potrvá do konce srpna 2020.
 
Kalerie s čupr uměním SAIGON
Intervence umělců Livie Škutové a Hynka Chmelaře. 
„Instalace nazvaná Vřesina je stručnou zprávou o dívce Vřesině, která by si chtěla hrát s míčem u vody a být svobodná, jenže je v izolaci, nevyhnutelném odloučení. Svět okolo ní se zastavil, je pohlcován invazivními rostlinami. I na dívce se začal projevovat zub času.“
Kalerie s čupr uměním Saigon je malá nezávislá galerie provozovaná šestým rokem skupinou kurátorů – Alicí Sovadinovou, Paulou Parikrupovou, Michalem Zychem a Ivem Škutou – na adrese Fráni Šrámka 5 v Mariánských Horách. Kalerie se soustředí na mladou generaci umělců žijících nejenom v Ostravě. Prostor galerie Saigon je místem, kde se sny stávají skutečností.
 
Galerie Jáma 10
Společná práce kurátorů a umělců galerie Jáma 10 Barbory Mikudové, Jiřího Kuděly a Jiřího Surůvky pod pseudonymem Sukumi Jiribara III.
„Instalace nazvaná ,01 a máj?‘ vyjadřuje naše znechucení z toho jara, které je namísto obvyklého ,svěcení‘ jeho pohřbem. Příroda ožívá a lidstvo si svou vlastní samolibostí kope hrob.“ 
Galerie Jáma 10 působí v Ostravě od roku 1998 a najdete ji na adrese Přívozská 22 v centru Ostravy a na FB jako Gallery Jama 10. Vystavuje současné výtvarné umění z ČR i zahraničí a organizuje mezinárodní festival performance Malamut. Je neprofitní organizací, podpořenou granty MK ČR, obce Moravská Ostrava a vlastním vkladem členů z.s. Galerie Michal. 
 
Galerie Nibiru
Instalace Corona vs. Post-Corona umělců Waltera Strickera a Michala Moučky.
„Strickerova koláž ze slepených cigaretových papírků znázorňuje pohled do minulosti, kdy byla nemoc Covid-19 ještě intenzivní. Můžeme tušit takový vjem, jako když se díváme přes zamlžené okno z domácí karantény. Naproti tomu Moučkův obraz ,Don´t be home, have fun‘ dává díky barvám a piktogramům jakousi naději, že se v budoucnu život vrátí do normálu.“
Vznik galerie Nibiru je zahalen rouškou tajemství. Víme jen, že u jejího zrodu byl výtvarník S. Cigoš. Po jeho smrti převzal prostor galerie Nibiru v roce 2003 M. Moučka. Galerie vystřídala několik kurátorů a názvů (Jáma 10, Rubrum, tři měsíce zde kurátorsky působila galerie Saigon). Od osmého srpna 2014 má opět prostor galerie kurátorsky zcela v gesci M. Moučka. Od této doby proběhlo více než 90 výstav. Od roku 2015 se ke galerii přidružil náhle uvolněný vedlejší prostor bývalé trafiky, který byl nazván klubovna Jeden Tag. Od té doby tyto dva subjekty pracují spolu jako nekomerční a nezávislý prostor, přičemž klubovna se zabývá zejména pořádáním DIY koncertů, přednášek nebo jiných roztodivných kulturních akcí. Od konce roku 2019 se o Jeden Tag stará W. Stricker, který založil spolek několika osob napříč zájmovým spektrem, starající se o provoz a program. Galerie Nibiru sídlí v Ostravě-Přívoze na adrese U Tiskárny 2. Otevřeno je pouze během vernisáží nebo po osobní domluvě na telefonu 777 026 375.
 
Galerie Dukla
Instalace Jakuba Černého, Tomáše Knoflíčka a Libora Novotného. 
„Na nastalou situaci reagujeme v instalaci nazvané In progress prostě, motivem přesýpacích hodin, někdejším atributem Trpělivosti, jenž se však v průběhu času přesunul spíše na opačnou stranu významového spektra. V době, kdy si důležitost stále častěji pleteme s naléhavostí, jej používáme především jako znamení horečné aktivity, ovšem bez zřejmého výsledku. Tímto stavem ,in progress‘ ale zároveň ilustrujeme i naše vlastní váhání, ať už z hlediska predikce dalšího vývoje situace, či – a to především – adekvátnosti naší reakce. Tážeme se jím, zdali skutečně platí slova Maurice Blanchota o tom, že ,umění jedná špatně a jedná málo (…) a poletuje kolem pravdy s rozhodným záměrem nepopálit se o ni.‘ A tedy, zdali máme toto období jen překlenout a pokračovat tam, kde jsme před časem skončili, nebo je chápat jako impuls k rozhodné změně, byť momentálně vůbec netušíme jaké. V konečném důsledku nám pak tyto ,hodiny‘, vystupující zpoza zlaté vrstvy bezčasí, připomínají, zdali čas, který jsme dostali k dobru, dokážeme i smysluplně využít.“
Činnost Galerie Dukla byla zahájena v roce 2018. Podstatnou součástí její dramaturgie je citlivá reflexe místního kontextu, stejně jako snaha tvůrčími prostředky využít potenciál místa a napomáhat v utváření jeho identity. Galerie si klade za cíl poskytovat prostor především pro uměleckou reflexi a artikulaci aktuálních problémů ve společnosti a zprostředkovávat recentní tendence v umění a vizuální kultuře, a to s akcentem na tzv. New Genre Public Art, Site-Specific, sociální projekty či projekty postavené na mezioborové spolupráci.
 
GAFU
Instalace malíře Jakuba Ružinského. 
„Instalace ,Jeskyně Matom‘ malíře Jakuba Ružinského, který se ve své tvorbě věnuje převážně experimentální a automatické malbě, bude mít podobu psychické posttraumatické jeskyně v duchu Platónovy jeskyně.“ 
Kurátorem výstavy je Václav Rodek. 
GAFU je galerie Fakulty umění Ostravské univerzity. Galerijní prostor slouží nejen pro prezentaci tvorby studentů, pedagogů a absolventů Fakulty umění, ale i pro spolupráci na projektech s dalšími uměleckými institucemi fungujícími na poli současného umění. Galerie vypisuje open cally, spolupracuje s domácími i zahraničními institucemi a pořádá individuální i kolektivní projekty, jejichž ambicí je reflektovat současné výtvarné i společenské dění či deklarují snahu překračovat zaběhané zvyky ve výtvarném i školském provozu.
 
Fotografická galerie Fiducia
Instalace fotografky Petry Vlčkové.
„Fotografka Petra Vlčková, která v dosavadní fotografické tvorbě kloubí svou hravou hereckou duši a vytváří zasněné, barevné soubory autoportrétů či jiných osobních a intimních prostorů, vystaví v jedné z vitrín část cyklu nazvaného RS. Jde o otevřený dlouhotrvající cyklus fotografií, který pojednává o nemoci Roztroušená Skleróza. RS je chronické autoimunitní onemocnění, při němž lidský imunitní systém napadá nervovou soustavu. Projekt reflektuje každodenní kontakt s nemocí a akcentuje skrytou fascinaci nad nekontrolovatelnou proměnou vlastního těla pomocí fotografií a koláží. Větší část cyklu můžete zhlédnout ve Fotografické galerii Fiducia od 18. června.“
Kurátory výstavy jsou Roman Polášek a Martin Popelář.
Fotografická galerie Fiducia byla založena v roce 2001 fotografy Romanem Poláškem a Martinem Popelářem. Jako jedna z mála v České republice se specializuje na fotografické výstavy – zaměřuje se na prezentaci fotografické tvorby napříč médiem a dále na multižánrové instalace a nová média. Galerie nevystavuje jen známé osobnosti české a zahraniční fotografie, naopak velký důraz klade na představování mladých tvůrců, objevování talentů či prezentaci studentů uměleckých škol. Ve svých prostorách, jež jsou součástí Antikvariátu a klubu Fiducia, uspořádala více než 180 výstav, k vybraným výstavám vydává také katalogy. 
 
 
Galerie Dole
Instalace malířky Terezy Samkové. 
„V rámci projektu Koronární cirkulace představí Galerie Dole autorský projekt Terezy Samkové, studentky Fakulty umění Ostravské univerzity. Ve své instalaci protká inspiraci pandemickou současností s konotací k utilitárně-merkantilní minulosti jedné ze sedmi výloh bývalé Ostravice-Textilie.“
Kurátorem výstavy je Martin Mikolášek. 
O výstavní program Galerie Dole se od roku 2006 stará šéfkurátor Martin Mikolášek s týmem přizvaných kurátorů (v posledních letech například Jiří Ptáček, Petr Vaňous, Martin Dostál, Vladislav Holec, František Kowolowski). Galerie se zaměřuje na současnou malbu a vystavuje především mladé tvůrce z celé České republiky. Od roku 2007 připojila k aktivitám galerie výtvarnice Marcela Lysáčková dětský ateliér reflektující jednotlivé výstavy. Od roku 2006 galerie pravidelně vydává celoroční katalogy mapující výstavní činnost v jednotlivých letech. 
 
 
Iniciátor projektu:
Antikvariát a klub Fiducia
Galerie Dole a Fotografická galerie Fiducia jsou součástí Antikvariátu a klubu Fiducia, který působí v centru Ostravy od roku 1999 a je považován za jedno z nejznámějších nezávislých kulturních center regionu. Sídlí na Mlýnské ulici, pořádá ročně cca 100–200 akcí včetně výstav. Od roku 2013 spolupracuje s okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu na DIY aktivitách, provozuje Databázi ostravských soch a Databázi ostravských památek a architektury. Od počátku si zajišťuje vícezdrojové financování formou grantů, darů menších nadací, soukromých dárců a funkční sítě dobrovolníků, kteří se na provozu podílejí. Spolupracuje s řadou ostravských institucí, mimo jiné také s Ostravskou univerzitou a jejími studenty, kterým zajišťuje praxi v provozu galerie i klubu, nebo se Slezskou univerzitou.
 
Spolek Fiducia se spolu s okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu stará od roku 2016 o část náměstí Edvarda Beneše u Ostravice-Textilie – na náměstí spolky instalovaly lavičky, hmyzí domek, naučné cedulky, květináče, odpadkový koš, houpačky a další prvky. Zároveň byly opraveny vitríny, jež spolek převzal po iniciativě umělce Lukáše Kleberce a dosud v nich vystavoval zejména panely zaměřené na problematiku moderní architektury. V současné době se hovoří o architektonické soutěži na budoucí podobu náměstí s tím, že spolek by rád do doby realizace případného vítězného záměru v letošním a příštím roce po dohodě s majitelem Ostravice-Textilie Danielem Zemanem rozvíjel činnost i podobu galerie a případně i náměstí. Vše samozřejmě bude záležet na finančních možnostech spolku i plánech majitele pozemku, Statutárního města Ostravy. 
 

POZOR – Z DŮVODU NAŘÍZENÍ VLÁDY KVŮLI KORONAVIRU JE
DO ODVOLÁNÍ OMEZEN POČET LIDÍ NA AKCÍCH.
POČET LIDÍ NA VENKOVNÍ VERNISÁŽI MAXIMÁLNĚ 100 OSOB. 

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.