Unikátní komín Strakáč zmizel navždy z mapy Ostravy

V sobotu 2. srpna 2019 krátce po 06:30 byl odstřelen unikátní ostravský komín Strakáč, který se nacházel v areálu bývalé vítkovické úpravny a spékárny železných rud. Ačkoli se spolek Svatý Václav i spolek Fiducia snažil poslední rok o jeho záchranu, bohužel se nepodařilo přesvědčit majitele komína, aby komín zachoval. Na červnovém jednání zastupitelstva města Ostravy jsme požádali město, zda by komín od firmy Vítkovice, a.s. neodkoupilo. Naše žádost nebyla schválena, většina zastupitelů se při hlasování zdržela. Přestože je již komín odstřelen, stále běží rozkladové řízení podané naším spolkem na ministerstvu kultury ČR. Více než půl roku jsme se snažili přesvědčit ministerstvo kultury, aby prohlásilo komín za památku s odůvodněním, že to doporučuje jeho odborný orgán – Národní památkový ústav. K dnešnímu dni bohužel rozklad nebyl ukončen, proto bylo při povolování demolice přihlíženo k aktuálnímu rozhodnutí ministerstva o neprohlášení komína za památku. V naší argumentaci ohledně unikátnosti komína jsme se opírali o názor odborníků – Národní památkový ústav doporučil na podzim 2018 komín k prohlášení za kulturní památku. Unikátnost komína potvrdil také specialista na historické komíny Martin Vonka, který ve výzkumném projektu věnovaném českým komínům zařadil ostravský Strakáč do první stovky nejcennějších komínů v rámci ČR. Majitel komína v neprospěch komína argumentoval zejména jeho špatným stavem. Chyběl ale standardní statický posudek – názor ohledně špatného stavu se opíral pouze o tzv. posouzení statika, které hodnotilo stav komína jen na základě optické prohlídky, chyběla jakákoli měření či výpočty. Přestože jsme majitele komína i báňský úřad žádali o standardní statický posudek, který by vzhledem k unikátnosti komína řádně popsal jeho aktuální stav, nebylo nám v tomto vyhověno. Sami jsme bohužel nemohli požádat nezávislé odborníky o statický posudek, protože komín se nacházel na soukromém pozemku, kam byl od prosince 2018 vydán zákaz vstupu. Zmíněný zákaz platil nejen pro občany, ale také pro státní a veřejné instituce, jež byly součástí řízení o demolici. Vstup ke komínu tak nebyl umožněn žádné odborné instituci, jako například České inspekci životního prostředí, báňskému úřadu či Národnímu památkovému ústavu. Nebylo tam možné vypracovat aktuální stanoviska o současném stavu komína či diskutované kontaminaci, což považujeme vzhledem k hodnotám komína za velkou chybu.

Pokud by vás zajímalo podrobněji, proč a s jakými argumenty jsme usilovali o záchranu komína, přečtěte si články v letošních číslech bulletinu Krásná Ostrava (dostupné online na webu www.krasnaostrava.cz).
Na podzim chystáme výstavu o záchraně továrních komínů v Česku a přednášku Martina Vonky o cenných českých komínech s tím, že budeme hovořit i o komínech ostravských, včetně již zaniklého Strakáče.