Úřad městského obvodu se s největší pravděpodobností přestěhuje do budovy bývalé České spořitelny

Zastupitelé městského obvodu na pondělním zasedání vyjádřili souhlas s přemístěním sídla úřadu našeho obvodu, doporučili radním obvodu jednat s novým vlastníkem budovy bývalé České spořitelny (nám. Edvarda Beneše) o nájmu tohoto objektu a doporučili jednání o call opci za cenu max. 55 mil.Kč. Pokud budou jednání úspěšná, radnice se přestěhuje už během prázdnin, kdy je nižší zájem lidí o vyřizování úředních záležitostí.

Rada městského obvodu vyhlásila v polovině března výběrové řízení na pronájem nebytových prostor určených pro přestěhování úřadu našeho obvodu. Do výběrového řízení došlo 5 nabídek (objekty na ul. Velká 23, Masarykovo nám.15, Prokešovo nám.6, nám.Eduarda Beneše 7, na ul. Stodolní 18 a 20). V pátek 16. května rozhodla rada obvodu o zrušení výběrového řízení, a to z toho důvodu, že ani jedna z nabídek nesplnila podmínky soutěže. „Rozhodnutí o nájmu nebytových prostor je v kompetenci rady obvodu, rozhodli jsme se však vzhledem k závažnosti tohoto kroku, dát na doporučení zastupitelstva. Dnes nám zastupitelé doporučili, abychom jednali o podmínkách pronájmu budovy bývalé České spořitelny, která splňuje naše technické požadavky. V rámci soutěže jsme tuto nabídku museli vyloučit z důvodu nedořešeného vlastnictví objektu. 22. května byla podán na katastru nemovitosti návrh na vklad vlastnického práva ve prospěch spol. Real Estate Ostrava a.s., se kterou budeme nyní jednat o pronájmu nebo v případě, že obvod projeví zájem o koupi, tak budeme mít přednostní právo koupě. Naším cílem je oživit centrum města, nedopustit, aby tuto historickou budovu potkal stejný osud jako vedlejší Ostravici – Textilii a taky oddělit činnost magistrátu od činnosti našeho úřadu,“ uvedla místostarostka Petra Bernfeldová.

V rámci výběrového řízení činila nabídka výše nájemného částku 5,9 mil.Kč. Při vyjednávání budeme požadovat maximálně tuto výši nájemného.

spořka

Zdroj: TZ MO MOaP