V centru vzniknou nové květinové záhony

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz zahájil v roce 2014 výsadbu extenzivních záhonů.  První extenzivní záhon nechal obvod vysadit na Sokolské třídě u křižovatky s ul. Českobratrskou, kde se krásně ujal.  Další trvalkové záhony jsou na ulici Umělecká, na náměstí Dr. E. Beneše a nově přibude i na ulici Tyršova. Dalšími lokalitami, kde chce obvod trvalkové záhony vysadit, je Smetanovo náměstí a v travnatých pásech u zastávky Křižíkova. K této aktivitě se letos přidává i město Ostrava. Nejpozději na podzim zajistí výsadbu zeleně v osmi lokalitách centrálního městského obvodu – v kruhovém objezdu před Novou radnicí, na ulici Novinářské u restaurace Morávka, na křižovatce ulic Mariánskohorská a Nádražní, u restaurace Nashville na ulici Nádražní, ve středovém ostrůvku ulice Novinářské poblíž Futura, a rovněž ve středovém ostrůvku na ulici Varenská, na ulici 28. října podél tramvajového kolejiště na výjezdu na Frýdlanstké mosty a u parkoviště na ulici Biskupská. Obvod hodlá vytipovat i další lokality vhodné pro výsadbu trvalkových záhonů, a to na sídlišti Šalamouna a sídlišti Fifejdy II. V Komenského sadech již nyní začaly kvést vysazené cibuloviny – krokusy, narcisy a rostliny camassia neboli ladoník. Jedná se o metr široký pás od hlavní brány k památníku, který je doplněn i záhonem růží. Letos poprvé vykvetou trvalky i kolmo na obě strany směrem k „rondelu“ a na druhou stranu směrem k tenisové hale. Centrální obvod navíc zkrášlí od poloviny května více než 20 tisíc letniček. Vysazeny budou například salvie, tagetesy, chlorophytum s ozdobným listem, cinerárie, pelargonie, coleus, jiřinky atd. a do závěsných nádob bude dosázeno dohromady 2500 kusů muškátů.