V Havířově vznikla petice za záchranu plastiky Směrník sochaře Václava Uruby

V Havířově vznikla iniciativa za záchranu plastiky Směrník sochaře Václava Uruby před havířovským nádražím, které hrozí zbourání. Náš spolek loni okrášlil sochu Koperníka od stejného autora v Ostravě – Hrabůvce. I sochy, které vznikly za komunismu, mají právo na existenci! A že vznikla řada kvalitních, dosvědčuje například projekt Pavla Karouse Vetřelci a volavky – o projektu se dozvíte více zde: http://www.vetrelciavolavky.cz/ .

Magistrát města Havířova oznámil záměr zbořit betonovou plastiku Směrník od akademického sochaře Václava Uruby, stojící od konce 60. let 20. stol. v předprostoru havířovského nádraží. Budova nádraží v bruselském stylu od architekta Josefa Hrejsemnou byla před demolicí uchráněna, avšak soše, která je jejím samozřejmým prvkem, hrozí nadále zánik. Jde přitom o významný doklad brutalistního stylu, který se u nás začal prosazovat v době politického uvolňování ve 2. polovině 60. let. Směrník je klíčovým artefaktem v rámci Urubova díla, sochařské výzdoby města Havířova i brutalismu v našem regionu obecně. Nese všechny podstatné prvky tohoto stylu i autorova osobitého přístupu k monumentální plastice (železobetonová konstrukce; přiznání materiálu a postupu výroby v podobě stop po bednění na povrchu sochy, což působí syrovým dojmem; dynamické rozvlnění dodávající plastice hravost a přibližující objekt směrníku lidské figuře; přetížení horní části sochy oproti subtilnímu soklu ad.).

HAvířovská iniciativa za záchranu plastiky odmítá zboření této umělecky zdařilé, velmi kvalitní sochy a požaduje její ponechání na stávajícím místě či v těsné blízkosti nádražní haly. Je-li socha poškozena, měla by být podle iniciátorů petice opravena, aby se předešlo její další devastaci i ohrožení veřejnosti. Pokud by nebylo možno odstranit závady restaurátorským zásahem, navrhují přenesení plastiky do depozitáře a nahrazení přesnou replikou.

Petici za záchranu plastiky Směrník můžete podepsat zde: http://www.petice24.com/zachranme_smernik_v_havirove

uruba