V Ostravě vznikla nová galerie současného umění

Instalací Ludora Kováčika, studenta Fakulty umění Ostravské univerzity, byl v pátek 21. listopadu slavnostně zahájen provoz Kalerie s čupr uměním Saigon v nových prostorách v Mariánských Horách. Galerie, kterou kurátorsky vedou studenti ostravské Fakulty umění, krátce působila v prostorách po zaniklé galerii Rubrum (dnes Nibiru), nyní se osamostatnila a budete ji moci navštívit v Ostravě- Mariánských Horách.
Více informací najdete zde: https://www.facebook.com/kaleriesaigon

IMG_0710.JPG