V Ostravě vzniklo mini muzeum vodárenství

 

Nově mohou Ostravané navštívit mini muzeum v lokalitě Nová Ves – vodárna, které zájemcům nabídne exkurzi do počátků zásobování města Ostravy pitnou vodou i do jeho nedávné historie. Muzeum bude slavnostně otevřeno 25. března 2017 v rámci Dne otevřených dveří společnosti OVAK. Prohlídky je třeba rezervovat předem na  webu www.ovak.cz

Tematické uspořádání muzea:

  • Odkyselovací stanice Babylon
  • Zásobování  Ostravy vodou
  • Úpravna vody Ostrava-Nová Ves
  • Malé vodní zdroje