V prosinci spustíme Databázi ostravských památek a architektury – archiv bulletinu 1/2017

Na prosinec 2017 připravuje okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu ve spolupráci s Antikvariátem a klubem Fiducia a ostravskou pobočkou Národního památkového ústavu spuštění Databáze ostravských památek a architektury. Vytvoříme www stránky určené k prezentaci kulturního dědictví a architektonických děl, nacházejících se na území statutárního města Ostravy. Nová forma v Ostravě zatím opomíjené internetové prezentace architektonického dědictví, zaměřená na nejširší veřejnost a zvláště na mladou generaci, přinese nové možnosti v oblasti osvěty v oblasti památkového a architektonického potenciálu města Ostravy. Součástí bude tištěná mapa ostravských památek a architektury. Ostrava v současné době žádnou komplexní databázi ostravských památek a architektury, která by kromě kulturních památek mapovala i architekturu druhé poloviny 20. století a století jednadvacátého, nemá. V současnosti vznikají nejrůznější webové aplikace, které se zaměřují na prezentaci nové architektury i jejího památkového potenciálu, převážně se však zaměřují na celonárodní kontext nebo na význačná centra, jakým je například Brno. V té souvislosti je třeba zmínit, že Ostrava, ačkoli se jedná o třetí největší město České republiky, zůstávala na okraji pozornosti z hlediska zpracování zdejšího vývoje moderní architektury až do závěru 20. století. Teprve publikace Zrození velkoměsta: Architektura v obraze Moravské Ostravy 1890–1938 (1997, 1998, 2003) Jindřicha Vybírala o architektuře dnešní centrální části města během 1. poloviny 20. století, studie Miloše Matěje zabývající se technickými památkami nebo Průvodce architekturou Ostravy (2009) Martina Strakoše představily zdejší architektonicky významné stavby v širším kontextu. … více informací na kros-16_web.pdf (krasnaostrava.cz)