V úterý okrášlíme lavičky v Přívoze

Čtyři lavičky na náměstí Svatopluka Čecha v Přívoze okrášlí naše členka Blažena Przybylová. Lavičky přinesou čtyři základní data z historie Přívozu. Okrášlení proběhne v úterý 11. 6. 2013 v 16:00.

Významná data z dějin Přívozu:

V druhé polovině 19. století zaznamenal Přívoz, dosud nevýznamná malá obec poprvé v písemných pramenech připomínaná v roce 1377, nebývalý růst. Významným impulzem bylo zprovoznění železniční tratě Severní dráhy Ferdinandovy v roce 1847 a následná industrializace. Potvrzením významu a důležitosti Přívozu bylo jeho povýšení na město v roce 1900. V rámci integračního procesu byl v roce 1924 začleněn jako součást města Moravské Ostravy.

namesti Cecha