Večer ostravské surrealistické skupiny v Domě umění

Dům umění ve spolupráci s Kabinetem architektury pořádá ve čtvrtek 17. března v 18:00 literární večer Petr Vrchlabský a Skupina 1742 / Slovo a surrealistická imaginace.  Literární večer se koná v rámci festivalu Archikultura, vystoupí na něm básník, prozaik a publicista Petr Vrchlabský, kterému vyšla pod hlavičkou Protimluvu kniha S pamětí v zádech. Autor vystoupí spolu se svými přáteli z ostravské surrealistické „Skupiny 1742“, do níž patřili mj. Jitka Ručková, Pavel Godický nebo Jaroslava Paletová.

Hlavní osu knihy S pamětí v zádech Petra Vrchlabského tvoří články, které vycházely v letech 2003–2008 v kulturní revue Protimluv. Podstatným a dnes již charakteristickým prvkem těchto článků je láska k Ostravě, všeobecný přehled, osobní vzpomínky a nadhled, patřičná dávka kritičnosti, která se mísí s přívětivým až laskavým humorem – to vše tvoří jednolitý, věcný, srozumitelný a čtivý celek. Ve čtyřech kapitolách („Ztracené věci“, „Pod dlažbou je pláž“, „Kilometry vzpomínek„ a „Souvislosti“) se čtenář postupně seznámí kupříkladu s osudem jednoho obrazu, jenž se dnes nachází ve znovu postaveném kostele sv. Kateřiny v Ostravě–Hrabové, nebo s historií ostravských zaniklých hřbitovů. Nechybí zde ani architektonická procházka Ostravou, dále také dostaveníčko s některými místními sochami, putování ostravskými zámky, bufety, vinárnami, nádražími či starými biografy.
Petr Vrchlabský žije od roku 1955 v Ostravě, vystudoval právnickou fakultu UK v Praze. Básník a publicista, člen redakčního okruhu revue Protimluv. Milovník a znalec zvláštností z dob dávno i nedávno minulých. Holduje dějinám, architektuře, umění, především pak historickým a kulturním souvislostem. Podílel se na činnosti ostravské pobočky „Společnosti Karla Teiga“. V letech 1995 až 2005 člen „Skupiny 1742“ v Ostravě.

image