Vědecká knihovna v Dolní oblasti Vítkovic by byla dražší než Černá kostka, nelze na ni čerpat evropskou dotaci a znamenala by výrazné bourání národní kulturní památky – archiv bulletinu 1/2016

Rádi bychom veřejnost seznámili s novými informacemi a potvrzeními správnosti našich předchozích upozornění ve věci plánované výstavby Moravskoslezské vědecké knihovny, respektive kontroverzního záměru umístit vědeckou knihovnu do Dolní oblasti Vítkovice. Seznámili jsme se s objemovou architektonicko-urbanistickou studií, zpracovanou v březnu r. 2015 (na základě objednávky Dolní oblasti Vítkovice – zájmového sdružení právnických osob, z větší části uhrazenou MS krajem), i dalšími okolnostmi přípravy. Zároveň jsme k dané problematice získali odpovědi na dopisy s žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb od ministra kultury Daniela Hermana, generální ředitelky NPÚ Naděždy Goryczkové a Ministerstva pro místní rozvoj. Na základě výše uvedeného konstatujeme, že zdůvodnění, která v této souvislosti slyšíme, neodpovídají skutečnosti. 1) Knihovnu v DOV nelze financovat z evropské dotace (Zažádali jsem o vyjádření dle §106 Ministerstvo pro místní rozvoj, citujeme z odpovědi ze dne 10. 2. 2016: „MMR zastává stanovisko, že výstavbu knihovny v DOV z IROP nelze podpořit.“). 2) Knihovna v DOV nebude levnější ani hospodárnější než Černá kostka, jejíž projekt vzešel z regulérní architektonické soutěže a je připraven k realizaci. Naopak, bude dražší, což můžeme doložit na základě Porovnání objemových bilancí a finančních nákladů, které rádi poskytneme zájemcům o tuto problematiku. … více informací na kros12_web.pdf (krasnaostrava.cz)