Veřejná odborná debata o ostravské městské galerii

Antikvariát a klub Fiducia vás zve na debatu na téma  Jak by měla vypadat městská galerie v Ostravě? Akce se koná 20.5. 2013 v 18:00 ve Fiducii. Odborná debata za účasti řady expertů se bude věnovat problematice městských galerií s ohledem na vznik městské galerie v Ostravě. Debata se bude věnovat tomu, jak městské galerie v ČR fungují, jejich postavení ve městě, ve kterém působí a jaké plní městské s ohledem na vznikající městskou galerii v Ostravě. Budeme diskutovat o tom, jakým způsobem bude
ostravská městská galerie fungovat, co bude městu přinášet a podobně.

Hosté debaty:
Michal Škoda – kurátor Domu umění České Budějovice
Rostislav Koryčánek – kurátor Domu umění města Brna, dlouholetý ředitel
této instituce (do roku 2012)
Otto M. Urban – vedoucí katedry dějin a teorie umění pražské AVU,
kurátor nejnavštěvovanější výstavy v dějinách Rudolfina a autor odborného
stanoviska ke konceptu městské galerie Trojhalí Karolina
Jiří Jůza – ředitel GVUO, člen pracovní skupiny SMO pro vznik městské
galerie v Ostravě
Martin Mikolášek – kurátor, zástupce sdružení Kunsthalle Ostrava

Debatu moderuje publicistka Monika Horsáková.