Veřejná soutěž na vytvoření pamětní desky vítkovické rodačce, spisovatelce a hudební skladatelce – Ilse Weberové – archiv bulletinu 1/2022

Předmětem soutěže je návrh a realizace pamětní desky Ilse Weberové. Pamětní deska bude umístěna na fasádě domu Šalounova 18 ve Vítkovicích, jenž byl dlouholetým bydlištěm Ilse Weberové (1903–1944), vítkovické rodačky, židovské spisovatelky a hudební skladatelky. Pamětní deska bude financována z daru Ilony Rozehnalové, respektive z finanční odměny, kterou získala jako součást udělené Ceny města Ostravy a darovala spolku Fiducia na vytvoření pamětních desek významným ostravským rodačkám. Záměrem vypisovatele je připomenout vítkovickou rodačku Ilse Weberovou, jež bydlela v budově na Šalounově 18, kde dnes sídlí Česká pošta. Ilse Weberová byla spisovatelka knih pro děti, básnířka, hudebnice a mimořádná osobnost meziválečné ostravské židovské komunity. Narodila se v někdejší vítkovické rychtě, vedle mateřského německého jazyka uměla výborně i česky a cítila se být vítkovickou patriotkou a vlastenkou. Vydala několik knih židovských pohádek, spolupracovala s ostravským rozhlasovým studiem, skládala písně a dopisovala si s Karlem Čapkem. V únoru 1942 byla deportována do Terezína, kde nesmírně obětavě pracovala jako dětská ošetřovatelka (pro uvězněné děti mj. skládala a zpívala ukolébavky) a v těžkých podmínkách pokračovala v literární tvorbě. Její tehdejší básně a další texty se podařilo zachránit díky důmyslné skrýši v kůlně na nářadí a jsou shrnuty v publikaci z roku 2012 Kdy skončí naše utrpení. Život této hrdinné a výjimečné bytosti tragicky vyhasnul v osvětimském koncentračním táboře. … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2023/02/KROS37-online.pdf