Vernisáž výstavy – EVA JAŠKOVÁ: AUDIOVIZUÁLNÍ KRAJINY

INDUSTRIAL GALLERY ve spolupráci s kurátorem Tomášem Knoflíčkem vybrala jednu z prezentovaných bakalářských prací Ostravské univerzity Fakulty umění k uspořádání samostatné výstavy. Vernisáž výstavy v úterý 25.6.2013 v 18.00 hodin v INDUSTRIAL Gallery, Zahradní 10, Ostrava. Kurátorem výstavy je Tomáš Knoflíček.

Eva Jašková (1990) přesvědčila svojí koncepcí a originálním pojetím velmi kvalitní bakalářské práce. Ostravská rodačka studuje pod vedením Františka Kowolowského v ateliéru Malba II na Fakultě umění Ostravské univerzity. Absolvovala studijní stáž ve španělské Malaze. „Krajina, prožitek krajiny a snaha o čistou existenci v určitém čase jsou výchozími body práce. Trvání je ohraničené dechem, osobním rytmem vyjádřeným hlasem. Rezonancí hlasu rytmizovaného pohybem pronikám do prostoru. Kóduji tento efemerní zážitek pomocí QR kódů převedených na objekty, které metodou object hyperlinking odkazují na videozáznam performance na internetu. Následně byly objekty vystaveny v prostorech, kde probíhala daná hlasová intervence, čímž odkazovaly na jinou časovou rovinu, propojovaly tak historii se současností. Následně deformované kódy převádím do ambientního zvukového prostoru, kde se člověk nemá čeho zachytit, propadá se do labyrintu dnešního kódovaného světa.“ E.J.

jašková