Vernisáž výstavy Jana Karpíška a křest celoročního katalogu Galerie Dole

Galerie Dole a Antikvariát a klub Fiducia  připravuje na pondělí 27. ledna zahájení výstavy Jana Karpíška a křest celoročního katalogu Galerie Dole 2013. Vernisáž výstavy a křest proběhne v  od 18:00. Úvodní slovo pronesou kurátor výstavy Vladislav Holec a kurátor galerie Dole Martin Mikolášek. Na vernisáži vystoupí také brněnská kapela Biorchestr.
Jan Karpíšek se označuje jako autor obrazů inspirovaných zázraky všedního dne, jakými je například příroda, mysl nebo včelařství. Absolvent Fakulty umění VUT v Brně je členem výtvarných skupin Svitava a Blaze. V Ostravě samostatně vystavoval v Galerii Minikino v roce 2007. Kurátorem výstavy je Vladislav Holec.

Celoroční katalog Galerie Dole na rok 2013 je reprezentativní materiál, který prezentuje celoroční program galerie v rámci ČR i zahraničí, a to jak na půdě odborných institucí a knihoven, tak mezi umělecky zaměřenou veřejností. Galerie Dole je hodnocena dlouhodobě jako jedna z nejlepších galerií současného umění v ČR, v letech 2010 a 2011 byla Ministerstvem kultury hodnocena jako nejlepší galerijní projekt v ČR. Katalogy vycházejí každý rok od počátku fungování galerie a jsou zařazeny také ve fondu Národní knihovny v Praze a v regionálních knihovnách včetně knihovny Domu umění – GVUO Ostrava. Katalog Galerie Dole na rok 2013 představuje všechny vystavující autory, kteří se v galerii v roce 2013 prezentovali. Jedná se
o přehlednou a atraktivní prezentaci toho, co mohli návštěvníci galerie vidět v roce 2013. Katalog obsahuje kromě obrazové části také odborné kurátorské texty ke každému autorovi včetně realizovaných výstav – u mnoha autorů jde o jediné shrnutí výstavní činnosti, proto je také katalog ceněn odbornou veřejností. Katalog provází úvodní odborný text kurátora galerie
Mgr. Martina Mikoláška.

JAN KARPÍŠEK O VÝSTAVĚ V GALERII DOLE:
„V této sérii jsem se zabýval obyčejnými jevy, které jsou vlastní každému člověku.Každodenní, skutečné, běžné a žité stavy.Přesto se mi při rozhovorech s druhými lidmi zdá, že v obrazech převládá zababušenou významu, nesrozumitelnost.Zdá se mi, že o elementárních stavech se špatně mluví, verbální jazyk u těchto témat selhává. Často jde o prožitek bytí jako takového, který je patrný v klidu, když na bytí upřeme pozornost.Všímám si těla, jeho percepčního rozhraní s okolím, mentální vrstvy vnímání a jejího sousedství s myšlenkami. Navíc se malby samotné
stávají novými věcmi, novými předměty světa, které nějak vypadají, vlastně míra kontroly nad tím, jak obraz dopadne je značně limitována. Nakonec se ale i omezené a nepřesné artefakty a skutečnosti stávají součástí pojednávané skutečnosti. Nejen při buddhistické meditaci ale docela běžně člověk zažije, že najednou vnímá svoje tělo jako objekt, jako krajinu.
Jednou mi přišlo na mysl ve sprše, že mám v prsou les. Nebo jiným obyčejným zážitkem je, že cítíme jednotu s okolím, s přírodou, třeba na procházce mezi poli. Když malíře napadne, namalovat tělo jako stromy, stojí před obsáhlou psychologickou a filozofickou otázkou. Jak jednoduše se mají stromy větvit? Jak moc má být znát anatomie lidského těla? Jakými detaily se má zabývat? Stačí malá odchylka tím či oním směrem a výsledné působení vizuálního díla je odlišné a evokuje jiné myšlenky a pocity u diváka.
V názvu výstavy se pouze zrcadlí, jak jsem o tématu momentálně uvažoval, v podobě bezpečnosti nemovité. Obrazy ze série Kabát se bytostně nezabývají sociální a ekonomickou situací, tou se však někdy zabývá mysl, jež je spíše oním tématem mých děl.“

Více informací o autorovi najdete na: www.jankarpisek.cz

 

GD pozv KARPISEK web