Video z první okrašlovací akce spolku Za krásnou Ostravu

Za natočení videa děkujeme studentům audiovizuální tvorby ze Slezské univerzity v Opavě a jejich učitelce Monice Horsákové.

Video zde: http://www.youtube.com/watch?v=8kjRMvo3DmM