Vítězslav Nový | Vzpomínka na Josefa Kiszku – archiv bulletinu 4/2022

Dovolte, prosím, abych zde na několika málo řádcích, také a rád, zavzpomínal na osobnost Josefa Kiszky, svého „šéfa“. V prostředí brněnské fakulty architektury jsem se s Josefem setkal dávno předtím, než se stal vedoucím našeho ústavu. Pravidelně totiž dojížděl do Brna, především pak do komisí obhajob „malých“ a velkých diplomových prací, kterým povětšinou předsedal. Byl to vždy malý svátek být při těchto obhajobách s ním, mít možnost účastnit se jeho diskusí se studenty nad jejich projekty a také zažít, v dobrém smyslu slova, svéráz jeho osobnosti.… více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2023/02/KROS40-online.pdf