Vítkovické nádraží padesátileté – archiv bulletinu 2/2017

Vítkovické nádraží oslavilo půlstoletí od svého zprovoznění, a to spolu s okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu a Zkrášlovacím spolkem Jihan. V pondělí 22. května 2017 se v nádražní hale sešlo v podvečer okolo 150 lidí. Všem nebylo lhostejné, jak nádraží vypadá. Někteří přišli zavzpomínat na nostalgické časy, kdy to na nádraží žilo. Další se chtěli dozvědět něco o unikátní budově bruselského stylu. Program byl vskutku pestrý: úvodní slovo měl Martin Strakoš, následoval Petr Přendík, který sdělil zájemcům základní informace o historii Polanecké spojky. Poté promluvil opět Martin Strakoš, jenž se zabýval architektonickou hodnotou nádraží a srovnáním s jinými nádražími naší země. … více informací na kros-17_web.pdf (krasnaostrava.cz)