Vladimír Skrepl v Ostravě vystaví sochy

V galerii Plato bude v úterý 19. ledna  v 18 hodin zahájena výstava Vladimíra Skrepla nazvaná Broučci.  „Vladimír Skrepl je výraznou osobností české výtvarné scény a v uplynulých letech získal několik ocenění, například Cenu od Jiřího Kovandy a Cenu Michala Ranného. Bývá vnímán především jako výrazný malíř a už dvacet let vede na pražské Akademii výtvarných umění ateliér Malířství II. V PLATO však poprvé souvisle představíme jeho figurální tvorbu. Sochy-objekty, které ojediněle vystavuje, jsou významnou a poněkud opomíjenou součástí jeho díla,“ řekl Marek Pokorný, kurátor výstavy.„Broučci“ budou první výstavou Galerie města Ostravy / PLATO v novém roce.  „Sochy Vladimíra Skrepla si zaslouží být vnímány adekvátně svým kvalitám. Svá monstra (či fetiše) vytváří z kulturního odpadu, z plastu, textilu, skla, papíru nebo předmětů denní potřeby. Díky tomu lze v postavách a jejich torzech vidět předmět touhy i kritický komentář k její masové produkci v dnešní civilizaci,“ doplnil Pokorný, který je zároveň uměleckým manažerem galerie.Výstava pozmění prostor Multifunkční auly Gong: vložená dřevěná konstrukce vyrovnává mírný sklon podlahy a napravuje prostorovou „chybu“ dvorany, zároveň je základním soklem pro všechny vystavené sochy. U příležitosti zahájení výstavy vyjde také stejnojmenný katalog.

Vladimír Skrepl (*1955) Výrazná osobnost současné výtvarné scény, malíř, tvůrce objektů a instalací, výtvarný „samouk“. Vystudoval dějiny umění a etnografii (1976-1981) na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně. Působil jako kurátor Galerie hlavního města Prahy a Národní galerie, od roku 1996 vede ateliér Malířství II. na Akademii výtvarných umění v Praze. V roce 2007 obdržel Cenu od Jiřího Kovandy a v roce 2008 se stal laureátem Ceny Michala Ranného. Přes své rozsáhlé umělecké aktivity a pedagogické působení byl dlouho vnímán jako jakási anomálie, kterou sice nelze obejít, ale s níž si nikdo neví rady. Svým založením inklinuje především k průzkumům afektivních reakcí tvůrčího subjektu za pomoci rozvolněné, expresivní formy, která reflektuje možnosti či klišé média (malby, instalace, objektu).

pozvánka - Vladimír Skrepl Broučci