Vrh kostek aneb Za vědeckou knihovnu v centru

Přesun vědecké knihovny do Dolní oblasti Vítkovice by mohl být pomyslným posledním hřebíkem do rakve skomírajícího centra. Na tento fakt upozornili uznávaní čeští urbanisté Jan Jehlík a Jiří Plos na nedávné debatě v Divadle loutek.  Oslavte s námi Den vzdělanosti: četbou, vrhem kostek, okrašlováním a podporou vzniku nové vědecké knihovny v centru města na základě regulérní architektonické soutěže. Přijďte se pobavit i poučit s okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu a putujte s námi od virtuálních základů tzv. Černé kostky až k současnému sídlu vědecké knihovny. Akce by měla neotřelou formou poukázat na smutný fakt, že tato významná kulturní instituce v Ostravě již desítky let sídlí (živoří) v provizorních a nevyhovujících prostorách, stejně jako na závažnou skutečnost, že krajský úřad plánuje její přesun na soukromý firemní pozemek do Dolní oblasti Vítkovice, kde by se tato stavba realizovala bez patřičné architektonické soutěže. O možných negativních dopadech takového kroku není vedena širší společenská diskuse, zejména o perspektivě, že by tento přesun významně přispěl k dalšímu vylidňování (skomírání) městského centra. Na tento fakt shodně upozorňovali všichni odborníci přizvaní na nedávnou debatu o budoucnosti centra, která se konala v Divadle loutek. 


Sraz v 18.00 na parkovišti naproti Domu kultury města Ostravy.