Výběrové řízení na pronájem Galerie Gong

Materiály k výběrovému řízení, které byly použity v diskusi o rozpočtu budoucí Galerie města Ostravy, včetně podnájemní smlouvy.

Ke stažení zde:

galerie_gong_p3_podnajemni_smlouva_finÁl

galerie_gong_p2_předmět_nájmuschéma1np_finÁl

galerie_gong_p3_příloha_č.2_smlouvy_bozp_podmínky

galerie_gong_p1_cestne_prohlaseni_akceptace_op_finÁl

galerie_gong_p4_kryci_list_nabidky

 

Zdroj:  http://www.dolnioblastvitkovice.cz/36/cs/node/3278