Vychází nové číslo sborníku Ostrava

Tradičně v říjnu představuje Archiv města Ostravy nové číslo sborníku OSTRAVA s podtitulem Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska.  Křest publikace se koná 15. října v 17:00 v hudebním oddělení Knihovny města Ostravy. Cílem sborníku je prezentovat ve formě studií, článků, vzpomínek a krátkých edic výsledky historického bádání, ale zároveň i publikovat odborné příspěvky spjaté se současností. V říjnu 2015 vychází v pořadí 29. svazek, který obsahuje 17 textů rozšiřujících dosavadní znalosti o vývoji města, historických událostech, životě v něm, a to v období od konce 17. století až do současného století 21.
Skladba příspěvků je tematicky opět velmi pestrá, pozornost je mj. věnovaná třem ostravským osobnostem. Gabriela Pelikánová popisuje životní příběh Eduarda Šebely, významného manažera, báňského odborníka, mecenáše Domu umění, propagátora turistiky a lyžování v Beskydech Eduarda Šebely. Milan Palák zachytil umělecké počátky Václava Bednáře, věhlasného operního pěvce, mariánskohorského rodáka, jehož 110. výročí narození si v letošním roce připomínáme. Jaroslava Novotná s Tomášem Karkoszkou zachytili působeníambiciózního knihtiskaře RudolfaVichnara, který se knihtiskařskému řemeslu začal učit v Moravské Ostravě v roce 1874.
Impulzem k velmi úspěšné spolupráci archeologa, antropologa a archivářek byla identifikace kosterních ostatků, vyzvednutých v rámci archeologického výzkumu na ulici Puchmajerově (v minulosti hřbitov u kaple sv. Lukáše) v roce 2007. Na jejím základěse Zbyněk a Irena Moravcovi, Jaroslava Novotná a Michal Živný pokusili podrobněji zmapovat bohužel tragický osud Mariany Máchové, dcery ostravského velkoměšťana, jež zemřela ve svých dvaceti letech v roce 1837.
K dějinám města neodmyslitelně patřila početná židovská komunita. Historii Rothova rodinného hostince v ostravské Nové Vsi, jež se začala psát v roce 1864 v souvislosti s jeho koupí manželi Sonnenscheinovými, detailně zachytil Kamil Rodan. U nás takřka neznámou epizodu z dějin 2. světové války a holokaustu přibližuje studie Mečislava Boráka o násilné deportaci Židů do britské koloniální věznice na ostrově Mauricius. Osudy židovské rodiny Ettingerů prostřednictvím dochované korespondence s Marií Gašovou z Radvanic zaznamenala Šárka Glombíčková v edici dopisů s názvem „…jdeme chladnokrevně našemu smutnému osudu vstříc“.
Obsah a resumé všech příspěvků (v češtině a angličtině) budou uveřejněny na adrese: http://amo.ostrava.cz/cs/publikace/ostrava-29.

 

pozvanka_OVA29_1s