Vychází třicáté číslo Krásné Ostravy, mimo jiné připomene architekta Bronisława Firlu

Na podzimní rovnodennost vyjde v pořadí již třicáté číslo bulletinu Krásná Ostrava, který pravidelně 4x za rok vydává okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu a Antikvariát a klub Fiducia, a to  vlastním nákladem jako DIY aktivitu.  V červnu 2013, když vyšlo první číslo,  jsme ani nedoufali, že bychom časopis dokázali tolik let pravidelně vydávat, a to vlastním nákladem formou dobrovolnické práce. Chtěli bychom touto cestou znovu poděkovat všem autorům za to, že se vzdali honorářů za své texty, stejně jako editorům a grafikům, kteří po celou dobu vydávání bulletinu pracují jako dobrovolníci. Rádi bychom v této souvislosti znovu poděkovali i našemu členovi Jiřímu Královi a jeho tiskárně Printo, která nám od roku2O13 do roku 2019 časopis bezplatně tiskla.  Od roku 2020 se na tisk skládají členové spolku, děkujeme také všem, kdo si náš časopis za symbolickou částku zakoupí a tím přispívají na tisk dalších čísel. 


Nové, třicáté číslo Krásné Ostravy pokřtíme 23. září 2020 v 19:00 u budovy Čapkovy sokolovny na Sokolské ulici v centru Ostravy, v rámci Slavnostního odhalení pamětní desky věnované obětem ostravských komunistických monstrprocesů. 


V podzimním čísle Krásné Ostravy najdete celkem 16 textů  věnovaných současnosti i minulosti Ostravy, s řadou fotografií a unikátních dobových materiálů.  Připomeneme osobnost architekta Bronisława Firly, který zemřel bez větší pozornosti médií či veřejnosti v prosinci 2019. O úmrtí této zajímavé osobnosti jsme se dozvěděli až v letošním roce při přípravě textu věnovanému výročí sedmdesáti let od vzniku ostravského kina Luna. To patří mezi nejlepší Firlovy práce a před jeho problematickou rekonstrukcí (od roku 2013) bylo také jedním z nejpěknějších kin, realizovaných v druhé polovině 20. století v našem kraji. Historik architektury Martin Strakoš jeho dílo zasadil do kontextu dobové tvorby a poskytl velmi cenné fotografie z architektovy pozůstalosti, jež získal před několika lety přímo od Bronislava Firly. Kronikář Ostravy-Jihu Petr Přendík se věnuje přímo stavbě kina Luna a přinášíme také osobní vzpomínku Bronisława Firly nejen na pohnuté období jeho života za druhé světové války, kterou nám laskavě poskytla Paměť národa. 
Ve dvou textech se opět věnujeme tématu ostravské hornické krajiny – geomorfolog Jan Lenart z Ostravské univerzity vás seznámí s výsledkem dotazníkového šetření, z něhož mimo jiné vyplynulo, žemnoho lidí dnes vnímá haldy jako krásná místa a popisují je slovy jako zeleň, výlety, příroda, biotop či výhled…Mezi jedny z velmi aktivních skupin mladých patriotů, kteří aktivně zachraňují různé památky,přírodní kouty a místa spojená nejen s hornickou minulostí Ostravy,  patří lidé seskupení kolem spolku Pestré vrstvy. V bulletinu si přečtete více o jejich letošním projektu, kdy začali opravovat a zpřístupňovat drobné ostravské památky, například hornickou udírnu u Hranečníku, pozorovatelnu civilní ochrany v Hošťálkovicích či takzvaný einmannbunker v Michálkovicích. 
Historik Martin Juřica připomíná dvě události spojené s ostravským poválečným odsunem, literární vědkyně Mariana Kunešová přináší vzpomínku na ostravské stopy básníka Petra Krále. Kurátor Marek Pokorný se v svém textu věnuje sbírce Struska Ivana Motýla a Petra Szyrokého, která byla letos v červenci oceněna v prestižní celostátní soutěži o Nejkrásnější českou knihu druhým místem v kategorii Krásná literatura 2019. 


Bulletin Krásná Ostrava  je k dostání v Antikvariátu a klubu Fiducia a ve všech pobočkách Ostravského informačního servisu. Od října jej získáte také na novém e-shopu  spolku Fiducia. 


Starší čísla z let 2013 – 2019, jež jsou již rozebrána,  lze stáhnout ve formátu pdf na naší stránce zde: http://www.krasnaostrava.cz/…va/

Za okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu a spolek Fiducia se na Vaše náměty těší Ilona Rozehnalová