Vydáváme unikátní knihu o Ostravě

Spolek Fiducia ve spolupráci s naším okrašlovacím spolkem vydává v prosinci knihu Cesty do ostravského (v)nitrozemí, která se pokouší o zmapování duše ostravské krajiny.  Slavnostní uvedení publikace se koná 19. prosince 2019 v 18:00 v Antikvariátu a klubu Fiducia.
Kniha bude na křtu k zakoupení.  Pokud byste ji chtěli dát pod stromeček, bude možné ji zakoupit v antikvariátu rovněž v pátek 20.12. a v pondělí 23.12. vždy od 10 do 18 hodin. (Od ledna také na e-shopu Fiducie www.antikfiducia.com)

Tento poetický průvodce je inspirován Mapou ostravských výletů, která vyšla v roce 2017 u příležitosti 750 let od první písemné zmínky, připomínající počátky dnešní moravskoslezské metropole. Volně na ni navazuje a rozšiřuje na více než 500 stranách její snahu přiblížit nejen atraktivní a všeobecně populární kulturní, přírodní a historické statky, ale i málo známá, a přitom veskrze pozoruhodná a výjimečná místa, poetická zákoutí, svébytné čtvrti i různé periferní lokality a naturální zajímavosti Ostravy, neboť, jak se píše v předmluvě publikace, „skutečný půvab se často ukrývá za zdánlivou fádností či v detailech a nuancích, jež by leckteré oko přehlédlo“.

Kniha v deseti pěších trasách mapuje jak známé kulturní památky a památkové rezervace, tak dosud nezmapované lokality, včetně architektonicky zajímavých staveb, které dosud nejsou systematicky propagovány, urbanisticky výjimečných, ale také problematických lokalit a zanikajících čtvrtí a zákoutí, jež jsou svědectvím překotného rozvoje města Ostravy.

Těšit se můžete na fotografie Romana Poláška a Martina Popeláře přibližující současné „genius loci“ řady jedinečných ostravských destinací, specifický charakter a nenapodobitelné kouzlo průmyslovou minulostí zformovaných oblastí a stejně tak i osobitý rustikální ráz okrajových městských lokalit a cenných přírodních prostředí. Texty literárního kritika Pavla Hrušky vedle konkrétních údajů a historických faktů často v metaforické nadsázce vzdávají hold kráse daného místa.

„Mnohem spíš než nějaký neomylný recept či jednoznačné vodítko představuje tato publikace cosi na způsob (snad užitečného) žebříku nebo voru, vystupuje tedy v roli jakéhosi pomocníka pro dobrodružné a zvídavé povahy – to podstatné a neopakovatelné (a obtížně zaznamenatelné) si musí každý poutník zaujatě a na vlastní způsob objevit na svých cestách sám. Vše je přitom možné a dovolené a všechny varianty mají stejnou hodnotu,“ vysvětluje Pavel Hruška.

Na knize spolupracoval tým ostravských historiků a dalších odborníků: Zdenka Rozbrojová, Martin Juřica, Martin Jemelka, Martin Strakoš, Romana Rosová, Jakub Ivánek, Petr Lexa Přendík, Jan Lenart, Josef Šerka, Tomáš Majliš, Lenka Kocierzová, Jaroslav Němec, Ivan Motýl, Monika Horsáková, Ilona Rozehnalová, Petr Kočárek a Pavel Březinský.

Originální podobu publikaci vtělila mladá slovenská grafička Kristína Pupáková.

Ostrava zatím obdobnou knihu, která by podrobně mapovala celé území včetně lokalit, kterými se město „nechlubí“, ale jsou přitom pro poznání města, jeho minulosti, kulturního dědictví i současnosti důležité, nemá. Zájemcům o umění, architekturu a obecně kulturní dědictví chce ukázat Ostravu z nové, nejen historické či architektonické, ale i poetické perspektivy.

„Chůze se jeví coby ideální způsob poznávání, což neplatí jen v případě svérázných a proměnlivých podob Ostravy. Krok je fundamentální mírou lidské existence, něčím, co nás neustále směřuje kamsi dál, jednostejně, ale i pokaždé navrací zpátky domů, a to až k prapočátkům našeho bytí tady na tomto světě,“ dodává Pavel Hruška, který v předmluvě knihy nabízí i odpověď na otázku, proč by měl člověk svůj čas a pozornost věnovat právě třetímu největšímu městu České republiky. „Neboť dokonale platí tři čtvrtě století stará slova spisovatele a někdejšího rozhlasového redaktora Josefa Filgase: ‚Dybystě cely svět přešli, jak stě něviděli Ostravu, tuž stě něviděli nic.‘“

 

HRUŠKA, Pavel – POLÁŠEK, Roman – POPELÁŘ, Martin a KOLEKTIV: Cesty do ostravského (v)nitrozemí. Ostrava: spolek Fiducia, 2019.

Vydal spolek Fiducia ve spolupráci s Antikvariátem Fiducia a okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu.

Vydání knihy podpořili: Ministerstvo kultury, Statutární město Ostrava, MUDr. David Feltl, tiskárna Printo

Druhý díl, který obsáhne dalších deset tras, je plánován na rok 2021.
Nebe se sráží

v palčivé saze.

Jak sedlý dým se

lesy tmějí. Kloní

se věže. Pukají

hráze. A trhliny

se rozjíždějí…

(Vilém Závada: Ostravské panoráma)