Výlet Kunčice–Hrabůvka – archiv bulletinu 3/2017

Ač cesta začíná u největšího tuzemského bludného balvanu, bude mít svůj pevný řád, trochu připomínající staré latinské sousloví „per aspera ad astra“. Povede rovnými ulicemi i poněkud krkolomnějšími a sráznějšími cestami, připomene to, co bývalo a už není, i to, co bohudíky stále je, a nevynechá ani odkazy na lidskou statečnost a odvahu čelit zlu a nepřízni osudu. Symbolicky pak skončí u památníku odvěké lidské touhy nahlížet do tajemství vesmíru. ― 1. Kunčice – tramvajová zastávka Nová huť, jižní brána. ― 2. Kunčický bludný balvan. Největší eratikum v Česku, tvořen granitem. Přinesen kontinentálním ledovcem v období pleistocénu jako pozdrav ze severu (Skandinávie). Odkryt v roce 1954 při kopání základů slévárny v hloubce 6,8 m. Rozměry 3 x 2,5 x 1,5 m, váha 17,5 t. Dne 1. 1. 1990 vyhlášen přírodní památkou. ― 3. Altánek v zahradě. … více informací na kros-18_nahled.pdf (krasnaostrava.cz)