Výlet na heřmanickou haldu a diskuse o rekultivacích hald – archiv bulletinu 3/2018

Díky iniciativě Martina Netočného jsme uspořádali 12. června výlet a diskusi nazvanou „Nechat to být? O heřmanické… krajině“. Se zájemci o fenomén ostravských hald jsme podnikli výlet na heřmanickou haldu s entomology a botaniky, jehož součástí byla opening instalace na zaslepených oknech zpustlé důlní budovy. Haldou nás provedli a tamní přírodní zvláštnosti i  vzácnosti okomentovali biologové z  Ostravské univerzity Šárka Címalová, Petr Kočárek a  Jan Hradecký. Večer se pak ve Fiducii konala filmová projekce a diskuse o strategii rekultivační činnosti postindustriální krajiny. … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2018/09/KROS22.pdf