Výlet na Heřmanickou haldu a diskuse s odborníky

Srdečně vás zveme na akci Nechat to být? O Heřmanické haldě a rekultivované krajině, která se koná 12. 6. od 15:45 do 21:00 hodin. Výlet na Heřmanickou haldu s entomology a botaniky, opening instalaci na zaslepených oknech zpustlé důlní budovy, filmovou projekci a diskusi o strategii rekultivační činnosti postindustriální krajiny pořádá Antikvariát a klub Fiducia a okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu ve spolupráci s Martinem Netočným.
15:45- Výlet na Heřmanickou haldu, sraz na trolejbusové zastávce Nová Radnice (trolejbus jede 15:52) Opening instalace na zaslepených oknech zpustlé důlní budovy, výlet na haldu a botanický výklad Alberta Šturmy.
19:00 Film a debata ve Fiducii
Je umělá tvář krajinného reliéfu tou optimální cestou? Jaké rostliny a živočichy je možné pozorovat na původních haldách a odkalištích? Jaké jsou alternativní metody pro správu montánní krajiny? Na tyto a další otázky vám odpoví naši hosté v debatě, kterou moderuje Martin Tomášek. Budete moci diskutovat s Janem Hradeckým (děkan Přírodovědecké fakulty OU), Janem Albertem Šturmou (botanik zabývající se městskou periferií) a dalšími hosty. Součástí bude také projekce krátkého filmu Martina Netočného o heřmanické haldě.