Výlet z Nové Vsi do Zábřehu s kronikářem Petrem Přendíkem – archiv bulletinu 3/2018

V neděli 3. 6. 2018 jsme podnikli další ostravský výlet, tentokrát z Nové Vsi do Zábřehu. Počasí bohužel nepřálo, od rána lilo jak z konve. Přesto přišlo několik odvážlivců, a tak jsme se rozhodli vyrazit. Kronikář Ostravy-Jihu Petr Přendík nás vedl přes Novou Ves na Pískové Doly, po cestě nás ale zastihla průtrž mračen, a byli jsme proto nuceni trasu zkrátit a zakončit ji v restauraci Havránek. Výlet tudíž příští rok zopakujeme s tím, že bychom šli z opačné strany. … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2018/09/KROS22.pdf