Vypíšeme veřejnou soutěž na pamětní desku věnovanou ostravským obětem komunistických represí – archiv bulletinu 1/2020

Spolek Fiducia ve spolupráci s okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu, zástupci politických vězňů 50. let, Sokolem a Gymnáziem Olgy Havlové vypíše do měsíce od ukončení nouzového stavu vypsaného kvůli pandemii koronaviru veřejnou soutěž na pamětní desku, která bude věnována obětem ostravského monstrprocesu Buchal a spol. Toto soudní divadlo navazovalo na politický proces s Miladou Horákovou a komunističtí propagandisté jím chtěli veřejnost přesvědčit o tom, jak důmyslně bylo pražskými „protistátními živly“ (údajně připravujícími převrat či novou válku) ohroženo „ocelové srdce republiky“. Zřetelným záměrem bylo především ochromit oponenty režimu a zastrašit svobodně smýšlející občany. Ve čtyřech ostravských návazných procesech tak bylo nakonec souzeno 90 lidí a zcela nespravedlivě zde padly čtyři tresty smrti, další vysoké tresty doživotí a mnohaletých těžkých žalářů. Deska bude umístěna na zeď Čapkovy sokolovny. Na realizaci desky bude vypsána soutěž ve výši 20 000,- Kč (na vše včetně zhotovení a osazení). Náklady budeme krýt z vlastních zdrojů, respektive z daru Marka a Jana Przybylových. Termín soutěže bude oznámen do měsíce po ukončení nouzového stavu vypsaného kvůli pandemii koronaviru. Slavnostní odhalení vítězného návrhu by se mělo odehrát na konci června 2020 u příležitosti 70. výročí procesu. Kvůli pandemii koronaviru je ale pravděpodobné, že se odhalení pamětní desky posune až do podzimních měsíců. Samotné odhalení bude zakomponováno do dvoudenního cyklu akcí připomínajících nejen tuto smutnou událost, ale také perzekuci sokolů za nacistické i komunistické totality a zneužití sokolovny k takto hanebnému činu. Veškeré informace k soutěži zveřejníme na webu www.krasnaostrava.cz do měsíce od ukončení nouzového stavu vypsaného kvůli pandemii koronaviru.… více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2021/08/KROS28-online-verze.pdf